Publicerad: 11 oktober 2019

Teamarbete minskade sjukskrivningstalen på Tjörn

Genom att värdera nytta och risk med sjukskrivning, erbjuda förebyggande behandlingsinsatser och lyfta fram arbete som en friskfaktor har vårdcentralen Närhälsan på Tjörn lyckats undvika onödiga sjukskrivningar.

Förändringen började hösten 2017 då vårdenheten hade en akut brist på läkare, samtidigt som kvarvarande läkare var tvungna att lägga en mycket stor del av sin tid på patienter som var, eller ville bli, sjukskrivna på grund av psykisk- och stressrelaterad ohälsa. Ofta skedde kontakterna under jourtid.

– Vi såg att vi hade väldigt mycket sjukskrivningar och att de tog en orimligt stor del av de läkartider vi hade. De här sjukskrivningarna var ofta väldigt långa, det fanns ingen plan för dem och hur de skulle följas upp utan de bara löpte på. Det var ett stort problem vid den tidpunkten och det ville vi förändra, säger Ida Segerbo Ahl, rehabiliteringskoordinator på Närhälsan Tjörn.

Gemensam arbetsprocess och dokument

När vårdenheten analyserat hur de arbetade med sjukskrivningar tog de fram en gemensam, tydlig och kvalitativ sjukskrivningsprocess. De enades om ett dokument, "10 goda skäl att undvika sjukskrivning", som pekade på risker förenade med sjukskrivning och de tog fram en arbetsprocess där olika professioner skulle ingå i ett bedömningsteam för patienter som sökte vård för psykisk ohälsa och som riskerade sjukskrivning.

– Det finns fler professioner och mottagningar på vårdenheten som har olika typer av behandlingar som kan hjälpa patienten, utöver medicinering och sjukskrivning som oftast är det som läkaren har att erbjuda. Därför styr vi numera in patienten till vårt team för en bedömning. Det börjar redan vid första telefonsamtalet, då sjuksköterskan tar anamnes och ställer frågor till patienten enligt en mall vi tagit fram, säger Ida Segerbo Ahl.

Teamet tar fram insatser

En gång per vecka träffas teamet med försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, sjuksköterska, psykolog, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tillsammans går de igenom patientens berättelse och värderar och dokumenterar vilka insatser som kan fungera. Sjukskrivning är inte självklart, det kan istället handla om andra insatser, menar Ida Segerbo Ahl.

– Sällan är det besök hos läkare som behövs. Det kan vara helt andra saker, som kontakt med arbetsgivare, vardagsrevidering, stress- eller smärtskola eller psykologisk behandling.

Enligt Ida Segerbo Ahl har det nya arbetssättet gjort att Närhälsan Tjörn lyckats minska antalet sjukskrivningar inom psykisk ohälsa med nästan hälften. Och för de patienter som ändå blir sjukskrivna överväger vårdenheten alltid sjukskrivning på deltid, har en kontinuitet i kontakten, erbjuder tidiga kontakter med arbetsgivarna och har från start en tydlig strategi för behandlingen och en plan för återgång i arbete.

– Antalet sjukskrivningar inom psykisk ohälsa har minskat rejält, det gäller även de långa sjukfallen. Vi har även fått ett bättre samarbetsklimat. Att jobba i team sprider en positiv stämning och vi är idag mer medvetna om varandras kompetenser, säger Ida Segerbo Ahl.

Eget projekt som gett stora vinster

Det förändrade arbetssättet med team för psykisk ohälsa har Närhälsan Tjörn gjort på eget initiativ. Arbetet med att ta fram dokumentet "10 goda skäl att undvika sjukskrivning" finansierades dock genom en lokal satsning, för att bland annat göra en litteraturstudie inom området och sammanställa aktuella rön.

Arbetssättet tillämpas sedan ett år tillbaka även på Närhälsan Stenungsund, med samma effekter på sjukskrivningstalen. Resultat och arbetssätt sprids nu via föreläsningar och studiebesök.

Fakta

Resultat av förändringsarbetet hos Närhälsan Tjörn:

Förändring av antal korta sjukfall
Augusti 2017: totalt 85 sjukfall (59 kvinnor, 26 män)
Juni 2019: totalt 53 sjukfall (33 kvinnor, 20 män)

Förändring av antal långa sjukfall, över 180 dagar:
Augusti 2017: totalt 45 sjukfall (31 kvinnor, 14 män)
Juni 2019: totalt 12 sjukfall (6 kvinnor, 6 män)

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!