Publicerad: 8 november 2018

Nyhet

Stort intresse för fortsatt digitalisering av intyg

Projektet Intygstjänster upphör 2019, men arbetet med digitalisering av intyg kommer att fortsätta.

Projektet Intygstjänster utvecklar tjänster för elektroniska läkarintyg. Bakgrunden till utvecklingsarbetet är att SKL och regeringen bedömde att en digital överföring av läkarintygen mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan skulle innebära att intygens kvalitet ökar och patientens rättssäkerhet stärks, dessutom skulle stödet i intygsutfärdandet förbättras och intygsprocessen blir effektivare.

– Elektroniskt informationsutbyte stärker likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting, säger Tomas Lithner, avdelningschef på Inera AB.

Sedan 2010 har projektet utvecklat de digitala tjänsterna Intygstjänsten, Webcert, Rehabstöd, Intygsstatistik och Mina intyg. I dag kan samtliga landsting skicka digitala intyg. 18 av 21 landsting är dessutom anslutna till den nationella intygsapplikationen Webcert, återstående tre har visat intresse för att gå med.

Fortsatt utveckling

Regeringen finansierar projektet fram till årets slut via överenskommelsen med SKL inom sjukskrivning och rehabilitering. Men utvecklingen och digitaliseringen av intyg kommer inte att upphöra bara för att projektet tar slut.

– Vi har ett uppdrag att förvalta Intygstjänster med sedvanlig finansiering av landstingen, men kommuner, landsting och myndigheter kommer också att kunna beställa digitalisering av intyg från oss. Det gäller bara att hitta en form för detta. Vi hoppas att olika aktörer kan samverka i arbetet så att det kan göras så effektivt som möjligt, säger Tomas Lithner.

Inera AB har redan i dag har en dialog med ett antal myndigheter om fortsatt samarbete, hit hör exempelvis Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen. Många kommuner är också intresserade av att utveckla digitala kommunala intyg.

– Hittills har vi arbetat med nationella intyg så digitalisering av kommunernas intyg ställer oss inför en annan normeringsproblematik. Men allt går att lösa, säger Tomas Lithner.

Bra strukturer för samverkan

Projektet Intygstjänster har inneburit att välfungerande strukturer för samverkan mellan olika aktörer har etablerats. De behöver finnas kvar och underhållas även i framtiden, tycker Tomas Lithner.

– Men det är som med återföreningar och klassfester – någon måste ta tag i det och bjuda in, sätta agendan och driva frågan, säger han.

Överlämning av projektet till förvaltning beräknas påbörjas 1 november 2018 och vara slutförd i februari 2019.

Fakta

  • Intygstjänsten gör det möjligt att skicka elektroniska intyg mellan hälso- och sjukvården, myndigheter och invånare. Här lagras intyg och registrerade samtycken.
  • Webcert används för att utfärda intyg och hantera ärendekommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan om ett intyg. Information från utfärdade intyg är tillgänglig i Rehabstöd, Intygsstatistik och Mina intyg.
  • Rehabstöd samlar och visar vårdenhetens sjukfall och är ett
    stödverktyg i rehabiliteringsprocessen.
  • Intygsstatistik ger hälso- och sjukvården möjlighet att följa upp intygsutfärdandet och förbättra sjukskrivningsprocessen.
  • Mina intyg är en e-tjänst där invånaren kan ta del av sina digitala intyg och skicka dem vidare till olika mottagare. Tjänsten nås från 1177.se eller minaintyg.se.

Källa: Inera AB

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!