Publicerad: 13 oktober 2016

Statistiktjänsten möjliggör effektiv uppföljning av sjukskrivningar

Landstinget i Kalmar län använder sedan i våras Ineras nationella Statistiktjänst för uppföljning och analys av sjukskrivningar på både enhetsnivå och landstingsnivå.

Fyra gånger om året samlar Landstinget i Kalmar län in verksamhetsstatistik från alla enheter i primärvården, från psykiatrin och från sjukhusvården, med sjukskrivningstunga enheter som medicin och ortopedi. Syftet är att få till ett bättre och mer målinriktat arbete inom det försäkringsmedicinska området. Statistiken hämtas från den nationella statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning, som innehåller information från alla läkarintyg som utfärdats elektroniskt i landet.

- Vi vill öka medvetenheten om nyttan med statistiken, vad den kan visa och vilka slutsatser man kan dra av det, säger Ann- Marie Brudin, överläkare och ansvarig för arbetet med Kalmars statistik.

Varje kvartal sammanställer Ann-Marie Brudin övergripande, könsuppdelad statistik för psykiatrin, primärvården och sjukhusvården i Kalmar. Sjukskrivningskoordinatorerna tar samtidigt fram motsvarande statistik för sina enheter och fyller i ett formulär med reflektioner om orsaker till resultaten. De uppmuntras också att fundera över vad de kan göra på sin enhet för att påverka sjukskrivningarna, både i en mer jämställd inriktning och för att minska ohälsotalet.

- Vi vill att de ska följa utvecklingen på sin egen enhet för att se om sjukskrivningarna minskar eller ökar. Med ett gemensamt underlag blir det även mer intressant att jämföra sig med andra
enheter. Vi tror det är bra med lite konkurrens, enheterna blir sporrade av varandra att förbättra sig. Med mer övning ökar förhoppningsvis även mer verksamhetsanpassade och problembaserade statistikuttag.

Statistiken ökar medvetenheten

Kalmars resultat visar bland annat att det är stora skillnader mellan sjukhusvården och primärvården i antal sjukskrivna kvinnor respektive män. Inom hälso- och sjukvården är andelen ungefär lika stor, men inom primärvården är andelen sjukskrivna kvinnor betydligt större än andelen män. Även andelen deltidssjukskrivningar skiljer sig mer åt mellan könen inom primärvården än inom de övriga verksamheterna.

- Vi har använt statistiktjänsten för uppföljning sedan början av året och en del av koordinatorerna har reagerat på resultaten. Vi har tidigare haft en känsla av att det ser ut så här, men nu kan vi även se det i statistiken. Det är bra att bli medveten om detta, att de tar tag i det och jobbar mer förebyggande, säger Ann-Marie Brudin.

Nationella statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning

Mer om SKLs arbete med elektroniska läkarintyg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!