Publicerad: 23 april 2018

Nyhet

Snabbare frisk med vårdsamordnare

Att ha en regelbunden kontakt med vården och uppleva att någon bryr sig, har visat sig vara viktigt för tillfrisknandet vid psykisk ohälsa. Nu har mer än hälften av alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen etablerat en vårdsamordnarfunktion.

Införandet av särskilda vårdsamordnare började som en vetenskaplig studie i Västra Götalandsregionen 2014. Studien skulle undersöka om en vårdsamordnarfunktion inom primärvården, riktad till patienter med depression, kunde ha någon effekt på tillfrisknandet.

Samordnaren är ofta en distriktssköterska som efter ett första fysiskt möte med patienten håller kontakt per telefon en gång i veckan och följer patienten under sjukdomsförloppet. Vårdsamordnaren håller också kontakt med patientens läkare och vid behov psykolog eller annan terapeut.

– Vårdsamordnaren stödjer patienten och kan också kontakta läkaren om depressionen inte blir bättre eller om den försämras, säger Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Bättre flöde

Studien omfattade cirka 400 patienter med mild/medelsvår depression. De patienter som hade kontakt med vårdsamordnare tillfrisknade snabbare, och fler i gruppen blev friska. De återgick också till arbetet tidigare än den grupp som fick den vanliga vården.

– Även de patienter som inte hade tillgång till en vårdsamordnare tillfrisknade i de flesta fall, men för de som hade kontakt med vårdsamordnare gick det snabbare. Både patienter, läkare och vårdcentralcheferna var också mycket nöjda med funktionen, säger Cecilia Björkelund.

Resultaten ansågs så lyckade att vårdsamordnarfunktionen har spridits i hela regionen. I dag finns mellan 100-120 vårdsamordnare på plats på både privata och offentliga vårdcentraler. Det är ungefär hälften av alla vårdcentraler i regionen.

– Vårdsamordnaren ökar tillgängligheten i vården och bidrar till ett bättre flöde, så att de som verkligen behöver träffa en psykolog får göra det snabbare, säger Cecilia Björkelund.

Viktigt med metodstöd

Redan 2010 när Socialstyrelsen publicerade sina riktlinjer vid depression nämndes vårdsamordnarfunktionen under namnet ”care manager”, men funktionen fanns då inte i Sverige.

– Man ska komma ihåg att det är en komplicerad funktion. Hela vårdcentralen engageras och många delar måste samordnas. Det är inte så enkelt att någon bara ringer och frågar hur patienten mår. Det måste finnas rutiner för hur man gör i olika lägen, exempelvis om patienten inte svarar i telefon på överenskommen tid när läkaren eller psykologen ska kontaktas, berättar Cecilia Björkelund.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!