Publicerad: 12 april 2016

Smärtbehandling som involverar arbetsledare hjälper

I projektet "Tidiga arbetsplatsbaserade förebyggande insatser för personer med smärtrelaterad funktionsnedsättning" genomförde både arbetstagare med smärtproblematik och deras arbetsledare ett förebyggande program i tre delar.

- Vår studie visar att de sjukskriver sig mindre, använder mindre sjukvård och de mår bättre, säger Steven Linton, professor och forskningsledare för projektet.

Modellen som användes innebar utbildning och träning inom tre delområden. Varje arbetstagare träffade en psykolog tre gånger och tillsammans gick de igenom individens bakgrund. Arbetstagaren fick en utbildning i hur smärta påverkar olika saker i livet samt kommunikationsträning och träning i problemlösningsförmåga. Arbetsledarna hade två möten med en psykolog och ett uppföljande telefonsamtal.

- Många insatser är orienterade mot individen och en del är inriktade mot arbetsplatsen, men nästan inga insatser är riktade mot bägge samtidigt. Vi såg att arbetsledarna var en bra ingång till det, säger Steven Linton.

I studien medverkade 140 deltagare från arbetsplatser inom landsting och kommuner. Tillsammans med företagshälsovården identi­fierades personer med hög risk att utveckla kro­niska smärtproblem. Hälften ingick i det förebyggande programmet mot muskuloskeletal smärta, den andra hälften fick vanlig smärtbehandling.

Viktigt att fånga upp yngre tidigt

Arbetsplatserna var varierande och oftast kvinnodominerade, som förskola och sjukvård. Eftersom många idag går i pension på dessa arbetsplatser är det viktigt att fånga upp de nya som anställs för att upptäcka och minska smärtproblem i tid, säger Steven Linton.

- I arbeten inom kommun och landstingsområdet får många anställda muskoskeletala besvär. Många yngre som kommer in i arbetet idag kommer att få ont i ryggen och nacken längre fram. Vi ville hitta en insats som kunde komma in tidigt, innan en person utvecklat svårare besvär.

Steven Linton menar att det är viktigt att individen lär sig att objektivt kunna säga vad problemet är och att ställa upp det på ett sätt så att det går att lösa. Att problem med smärta blir långvariga beror ofta på problem i kommunikationen mellan arbetstagaren och arbetsplatsen. Det kan vara psykosociala faktorer som arbetsledaren har stort inflytande över. Därför behöver både individen och arbetsplatsen träning i att kommunicera.

Ökad livskvalitet

- Vi har fått väldigt bra resultat. När det gäller sjukskrivning ser vi att det blev färre sjukskrivningar och hälften så många jämfört med jämförelsegruppen. Och när blev sjukskrivna handlade det om färre antal dagar, cirka en tredjedel mindre. Dessutom ökade livskvaliteten hos deltagarna.

- Man måste både arbeta systematiskt med att hitta personer tidigt och hitta enkla metoder för att både upptäcka problem och kommunicera. Det går att komma långt om man involverar både individen och arbetsplatsen, säger Steven Linton.

Rehsams receptsamling, SKL 2016

Mer om forskning och Rehsam

Fakta

  • Projektet Tidiga arbetsplatsbaserade förebyggande insatser för personer med smärtrelaterad funktionsnedsättning har ingått i Rehsam-satsningen och genomfördes i Region Örebro län mellan 2011 och 2015.
  • Av de 140 personer som ingick i studien fick hälften vanlig vård och hälften preventiv intervention.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!