Publicerad: 10 november 2017

Nyhet

Skräddarsydda åtgärder ger ökad jämställdhet

I år lanseras ett digitalt verktyg som hjälper arbetsplatser att bli mer jämställda. Tanken är att jämställdhetsarbetet ska integreras i verksamheten på ett naturligt och långsiktigt sätt.

Ulrika Eklund och Malin Forsbrand har länge arbetat med jämställdhetsfrågor. Tillsammans har de utvecklat plattformen GOEQUAL, som ska bidra till att användarna kan möta sina patienter/kunder/kollegor som individer och inte utifrån de förväntningar som kan knytas till kön. På ett systematisk sätt ska jämställdheten vävas in i organisationen genom medarbetarnas eget arbete.

- Jämställdhetsarbetet har annars en tendens att bli kortsiktigt och dyrt. En organisation hyr kanske in en konsult som föreläser i ämnet och ger goda råd till de anställda. Men att verkligen genomföra åtgärderna och sedan fortsätta att arbeta på ett jämställt sätt – det är det som är det svåra, säger Malin Forsbrand.

Efter en inledande kurs kan användarna av GOEQUAL välja ett område som de vill fokusera på, alternativen är Styra och leda, Kommunikation samt Bemötande. De sätter mål för arbetet och konstaterar med hjälp av olika mät- och observationsuppgifter hur nuläget är. Därefter bör de genomföra vissa föreslagna åtgärder. På området Bemötande kan det exempelvis handla om jämställda samtal.

- Här kan målet vara att användaren bemöter kvinnor och män på ett likvärdigt sätt i ton, kroppsspråk och ord, utan härskartekniker, och att makten i samtalet är jämnt fördelat, säger Ulrika Eklund.

Viljan och ledarskapet viktigt

Vissa uppgifter löser användaren på egen hand, andra bör lösas i grupp. En uppgift kan till exempel vara att under nästa möte ta mer eller mindre plats, beroende på kön, och bjuda in den som är underrepresenterad att tala. Totalt tar processen mellan tolv och 18 månader, sedan ska de nya rutinerna ha satt sig.

- Det behövs inga förkunskaper eftersom verktyget inrymmer kunskaper och systematiskt förändringsarbete och genusforskning. Men det behövs en vilja att skapa resultat och ett ledarskap som sanktionerar arbetet, säger Ulrika Eklund.

Möjliga användare i vården är exempelvis processledare i landstingen, samt läkare, sjuksköterskor och kuratorer på vårdcentralerna. De som har använt verktyget hittills är nöjda, menar Malin Forsbrand.

- En användare i ideell sektor sa att arbetet blivit en riktig ögonöppnare. Han hade upptäckt att han i samtal med män ofta gav konkret hjälp och löste problem, medan han i samtal med kvinnor istället rabblade upp vad kvinnorna själva skulle göra. GOEQUAL kan hjälpa oss att se vårt eget beteende och vår egen del i ojämställdheten. Vi är ju alla med och bär upp den, säger hon.

Mer om GOEQUAL

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!