Publicerad: 16 maj 2019

SKL om föreslagen föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan har under våren tagit fram ett förslag till föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar. SKL är i grunden positiv till förslaget, men anser att det bör innehålla tydligare tidsramar.

 

Från den 1 januari 2019 gäller lagen och förordningen om försäkringsmedicinska utredningar. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå för bedömning om att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

SKL och regionerna har fått möjlighet att lämna sina synpunkter på Försäkringskassans förslag till föreskrift och tillhörande konsekvensutredning, som tagits fram för att utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser.

– Den viktigaste positiva nyheten i förslaget till föreskrift är att det finns en konkret tidsgräns för avbokningar och uteblivet besök, säger Anne-Marie Norén, handläggare vid SKL.

Otydliga och snäva tidsramar

SKL:s viktigaste synpunkt gäller att föreskriften dock i andra delar är otydlig och för snäv gällande tidsramar. Till exempel vilka tidsfrister som gäller för begäran om komplettering, för kallelser och vid ansökan om anstånd, men även de snäva tidsramar för faktureringsunderlag till Försäkringskassan.

– Vi skulle vilja att det finns konkreta tidsangivelser. Annars kan det uppstå onödiga diskussioner mellan parterna, beställaren, regionen, utföraren och den försäkrade ,som inte främjar en god dialog mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan, säger Anne-Marie Norén och fortsätter:

– Det är nog det regionerna har mest behov av, för att minimera diskussioner mellan parterna och göra det lättare att upphandla utförare. Det hoppas vi att Försäkringskassan kan ta hänsyn till.

Föreskrifterna gäller från 1 juli

Enligt Anne-Marie Norén fanns en förväntan hos regionerna att föreskrifterna skulle vara tydligare än vad de är i denna version.

– Men föreskrifter är något som kan ändras med tiden. Vi vet mer om vad som behövs när lagen varit i kraft ett tag, den är ju fortfarande ny. Erfarenheterna kommer att samlas under första året och både föreskrift och förordning behöver kanske ändras efter en tid.

SKL:s synpunkter på förslaget lämnades till Försäkringskassan den 16 maj. De nya föreskrifterna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2019.

SKL:s synpunkter Föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!