Publicerad: 1 mars 2017

Nyhet

Sex projekt får pengar för forskning

Under hösten 2016 kunde landsting och universitet söka medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning. Sex projekt har nu godkänts och får del av pengarna.

I SKL:s och regeringens överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess finns pengar avsatta för forskning som bidrar till mer kunskap om vad som ökar återgång i arbete vid sjukskrivning.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, gjorde under hösten en utlysning av forskningsmedel, särskilt utformad för att stödja projekt som förbättrar implementeringen och användningen av forskningsresultat i det praktiska arbetet med behandling och rehabilitering. Ett krav för att få del av pengarna var att projekten ska genomföras i samverkan med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen.

- Det är mycket bra att det avsätts pengar för att vi ska få mer kunskap om vad som kan underlätta återgång i arbete och SKL hoppas på att det även framöver kommer tillsättas
forskningsmedel inom området, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL.

Av totalt 19 ansökningar får sex forskningsprojekt del av pengarna. Av dessa är fyra inriktade på psykiska sjukdomar eller tillstånd, en på smärttillstånd och en behandlar båda typer av besvär.

Forte om utlysningen Rehabilitering vid sjukskrivning

Fortes bidragsbeslut (PDF, nytt fönster)

Beviljade ansökningar

 1. Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen – CO-WORK-CARE – en kluster-randomiserad studie.
  Projektledare: Cecilia Björkelund, Västra Götalandsregionen
 2. SaMMRa – En nationell och innovativ Samverkansmodell inom multimodal rehabilitering (MMR) för ökad möjlighet till återgång i arbete för personer med långvariga smärtor.
  Projektledare: Mathilda Björk, Region Östergötland
 3. Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en kluster-randomiserad studie.
  Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg, Västra Götalandsregionen
 4. Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom – en randomiserad kontrollerad studie i primärvården.
  Projektledare: Andreas Fors, Västra Götalandsregionen
 5. Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote – en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården.
  Projektledare: Gunnel Hensing, Västra Götalandsregionen
 6. Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa.
  Projektledare: Jan Sundquist, Region Skåne

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!