Publicerad: 12 maj 2017

Nyhet

Samverkan viktigt vid forskningsansökan

Under hösten 2016 kunde landsting och universitet söka medel hos Forte för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning. Sex projekt av totalt 19 sökande godkändes. De projekt som beviljades medel involverade flera aktörer och hade en tydlig metodbeskrivning.

Kerstin Ekberg är professor emeritus på avdelningen för samhällsmedicin vid Linköpings universitet och med i beredningsgruppen som går igenom forskningsansökningarna till Forte. De beviljade projektens fokus ligger enligt Kerstin Ekberg inte på att behandla symtom och besvär, de tar istället ett bredare tag och involverar aktörerna så att de medverkar aktivt. Något som inte är så vanligt i de traditionella rehabstudierna.

- Det gemensamma med de projekt som beviljades medel är att de har med arbetsplatsen som en aktör i åtgärderna och att man försöker knyta ihop flera aktörer, bland annat vården och arbetsplatsen. Några har också med teknisk utveckling som att använda telefonen eller internet.

I Fortes utlysning av medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning fanns två viktiga krav. Projekten skulle ske i samverkan med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen, och de skulle förbättra implementeringen och användningen av forskningsresultat i det praktiska arbetet med behandling och rehabilitering i hälso- och sjukvården.

- Vi önskade att få in lite nytänkande och det hade en del av dem. Men några föll tyvärr på grund av oklara metodbeskrivningar, eller att de saknade teoretisk botten. En del saknade också relationen till arbetslivet, trots att syftet med utlysningen var återgång till arbetslivet, säger Kerstin Ekberg.

Tydliga metoder och samverkan med brukare

Enligt Kerstin Ekberg var metodfrågorna viktiga för beredningsgruppen för kunna bevilja medel. I en del projekt var det inte klart vilka kontrollgrupper de hade, vilken behandling kontrollgruppen skulle få eller hur de skulle randomisera grupperna. Även samverkan med brukarna är viktig.

- Vi ser att det behövs ökad samverkan mellan forskarna och brukargrupperna. Tanken är att brukarna som vet om problemen kan bidra till att frågeställningar blir relevanta.

Om det blir en ny utlysning av forskningsmedel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning är ännu inte beslutat. Kerstin Ekberg råder i så fall de som nekades medel att göra ett nytt försök.

- Det fanns många ansökningar med lovande ansatser. I några fall hoppas vi att de tar till sig vår feedback och kommer tillbaka med nya ansökningar. Mitt tips för en lyckad ansökan är att läsa instruktionerna ordentligt och skriva sin ansökan väl. Det här är ett komplext forskningsfält som involverar fler olika aktörer, inte minst arbetsplatsen är en viktig aktör.

Fyra råd för forskningsansökan

Kerstin Ekbergs fyra råd för att skriva en forskningsansökan om återgång i arbete:

  • Säkra att det är möjligt att genomföra projektet - innan ansökan lämnas in - och att det finns resurser och intresse för att patienter ska kunna delta. Det är svårt att rekrytera patienter till projekt.
  • Gör goda metodbeskrivningar.
  • Det måste finnas förutsättningar för olika aktörer att samverka.
  • Projekt som syftar till återgång i arbete ska inte bara ska vara symptomlindrande. De är mer komplexa med snabba och flexibla åtgärder, anpassade till individens egna förutsättningar. De har med frågor om hälsa, arbetsplatsfokus och att motivera patienter.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!