Publicerad: 27 februari 2018

Nyhet

Riskpatienter kan få hjälp tidigare

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) ger stöd för hälso- och sjukvården att tidigare och med större träffsäkerhet än idag kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning. SRS ger även stöd till att identifiera personer som har behov av specifika eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Nu pågår en pilotstudie på fem kliniker.

SRS-projektet startade 2014 med att utreda förutsättningarna för att utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Bedömningsstödet utgår från matematiska beräkningar av flera prognosfaktorer för att bedöma en patients risk för lång sjukskrivning. Stödet föreslår sedan konkreta insatser som är effektiva och främjar återgång i arbete för den aktuella diagnosen, den visar även nationell könsuppdelad statistik för diagnosen.

- Grunden för riskberäkningen är data från sjukintygen, men även ett antal frågor till patienten som läkaren matar in svaren på. De kan till exempel handla om patientens utbildningsnivå, tidigare sjukskrivning och omfattningen av nuvarande sjukskrivning. Läkaren får sedan ett resultat i form av låg, medel eller hög risk för att sjukskrivningen ska bli lång. Systemet ger också tips på åtgärder, säger Cecilia Alfvén, projektägarrepresentant på SKL.

Hon berättar att SRS bedömningsstöd kan komplettera det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB).

- SRS är statistikbaserat och omfattar även icke medicinska åtgärder, exempelvis kontakter med arbetsgivare. SRS kan också vara ett bra och pedagogiskt stöd för läkaren i samtalet med patienten, säger hon.

Pilotstudie under våren

SRS-projektet genomför under vintern och våren en pilotstudie för att testa hur bedömningsstödet fungerar i primärvården. Piloterna omfattar två primärvårdsenheter i Region Norrbotten och tre i Region Halland. Deltagare är Cederkliniken i Piteå, Hälsocentralen i Övertorneå, Vårdcentralen Vallås, Tudorkliniken i Halmstad och Amadeuskliniken i Halmstad. Pilotstudien pågår fram till och med maj 2018.

Delar av de resultat som framkommit under pilottesterna kommer att presenteras vid konferensen Vitalis 25 april. Därefter kommer resultatet tillsammans med andra utredningar att utgöra underlag för bedömning av nytta, effekter och kostnader av bedömningsstödet och om vilken aktör som bör ansvara förlångsiktig utveckling, drift och förvaltning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!