Publicerad: 23 juni 2016

Rehabstöd – nytt verktyg för koordinatorn

Rehabstöd ger koordinatorer en snabb överblick över alla pågående sjukfall på en vårdenhet. Tjänsten visar information om vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.

Rehabstöd är en del av utvecklingen inom elektroniska läkarintyg och har tagits fram av Inera.

- Det som är positivt med Rehabstöd är att du får allt information om pågående sjukfall direkt. De listor vi oftast har idag kräver att vi lägger in personen manuellt, nu sker det istället
automatiskt, säger Susanne Leander, processledare för sjukskrivningar i Region Jönköpings län som har varit med och tagit fram tjänsten.

Rehabstöd hämtar precis som nationella Statistiktjänsten information ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs. Med Statistiktjänsten och Rehabstöd har koordinatorn numera snabb tillgång både till vårdenhetens statistik för sjukskrivningar och till information om alla pågående sjukfall. Något som underlättar för koordinatorn att enklare och snabbare hitta och få igång insatser för de patienter som har nytta av och behöver stöd tidigt i sin sjukskrivning.

- Det viktigaste med Rehabstöd är att rehabkoordinatorn enkelt kan få underlag om vilka som är sjukskrivna på enheten och tidigt kan se sjukfall med risk för lång sjukskrivning, men också kan att se hur länge någon är sjukskriven. Till exempel är gränsen 180 dagar en viktig punkt i rehabkedjan som läkare måste ha koll på vid en bedömning om förnyad sjukskrivning, säger Susanne Leander.

Om Rehabstöd hos Inera

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!