Publicerad: 7 november 2017

Nyhet

Rehabkoordinatorns stöd kan riktas rätt

Patienter med tidigare sjukskrivning och lätt eller medelsvår psykisk ohälsa har god nytta av en rehabkoordinator. Det gäller även patienter med tidigare sjukskrivning och risk för långvarig smärta, visar en ny rapport från Stockholms läns landsting.

Projektet ”Utvärdering och utveckling av koordinatorfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting” genomförs sedan 2012 av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i samarbete med företaget Health Navigator. Syftet är att utvärdera effekterna av rehabkoordinering och utarbeta en fungerande modell som är långsiktigt hållbar.

Pilotstudien startade i januari 2013 och genomförs vid sju vårdcentraler i tre geografiska områden i Stockholms län. Totalt omfattar den 1033 patienter.

- Att studien har pågått så länge innebär att resultaten kan ges större tyngd. Samtidigt måste vi påpeka att det är en studie som har fokuserat på just återgång i arbete. Det finns andra aspekter som är betydelsefulla för människor i sjukskrivning, säger Anne-Marie Norén, processledare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Lägre sjukskrivningsgrad

Den senaste utvärderingen visar att personer som får stöd av rehabkoordinator har en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid än kontrollgruppen. De lämnar sjukskrivningen snabbare och har färre återsjukskrivningar jämfört med kontrollgrupp. Rapporten visar också att effekten av rehabkoordinator skiljer sig mellan olika diagnosgrupper och omfattning av tidigare sjukskrivning och vårdkonsumtion.

Enligt rapporten har rehabkoordinatorn bäst effekt på sjukskrivningen för patienter med historisk sjukskrivning och diagnoser inom lätt/medelsvår psykisk ohälsa, samt inom diagnoser med risk för långvarig smärta. Däremot har rehabkoordineringen ingen effekt på sjukskrivning för patienter som har diagnos inom både psykisk ohälsa och långvarig smärta.

- Det är så klart extra viktigt att försöka nå dem med stora behov som inte får någon effekt med just den här metoden. De kan behöva andra åtgärder, som exempelvis medicinsk rehabilitering i team eller insatser från andra aktörer, som kommun, Försäkringskassa eller Arbetsförmedling, säger Anne-Marie Norén.

Patienter och läkare är nöjda

Rapporten visar att patienterna är nöjda med stödet och rapporterar förbättrad livskvalitet (SF-36). De uppger att de framförallt får kunskap om sjukskrivnings- och rehabprocessen, stöd med att formulera mål och plan för återgång i arbete, samt hjälp med kontakter.

- Även läkarna är nöjda och säger att rehabkoordinatorn är en uppskattad resurs. Läkarna upplever en förbättrad följsamhet för olika insatser hos patienterna, säger Anne-Marie Norén.

Hon menar att SLL behöver följa forskningen och ta in mer erfarenheter från försöksverksamheter för att i framtiden kunna fånga upp riskpatienter på ett ännu bättre sätt.

Sedan måste vi säkra upp den kunskapen hos rehabkoordinatorerna. Funktionen är ju fortfarande under utveckling och det finns flera intressanta projekt att följa, till exempel SKL-projektet ”Stöd för rätt sjukskrivning”, säger Anne-Marie Norén.

Utvärdering: Lägre sjukskrivning med rehabkoordinator, SLL 2017 (PDF, nytt fönster)

Fakta

Enligt rapporten har rehabkoordinatorn:

 • Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser inom lätt/medelsvår psykisk ohälsa, som exempelvis depression, ångest och utmattningssyndrom.
 • Bäst effekt för de med historisk sjukskrivning och diagnoser med risk för långvarig smärta, som exempelvis nacksmärta, rygg- och axelsmärta samt fibromyalgi.
 • Begränsad effekt på sjukskrivningen för de patienter som har en stor omfattning av historisk sjukskrivning och hög vårdkonsumtion.
 • Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som har diagnos inom både psykisk ohälsa och långvarig smärta.
 • Ingen effekt på sjukskrivning för patienter som tidigare inte har någon sjukskrivning och har låg vårdkonsumtion eller för de som har en låg sjukskrivningsgrad. Denna grupp klarar sin arbetsåtergång utan extra stöd av rehabkoordinator.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!