Publicerad: 21 mars 2019

Rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare stöder anställda och chefer

Region Skåne och Region Norrbotten har sedan 2018 prövat en funktion med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren för att stödja anställda som är eller riskerar att bli sjukskrivna och ge stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal.

Modellen med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare testas sedan 2018 i Region Skåne och Region Norrbotten, där delar av den egna organisationen deltar. Totalt berörs 1 700 anställda i hälso- och sjukvården inom respektive region.

Modellen syftar till att ge stöd till medarbetaren, chefen och arbetsplatsen vid korta och många sjukskrivningar, men också till bättre dialog mellan hälso- och sjukvården, företagshälsovården och arbetsgivaren. Rickard Bracken är SKL:s projektledare och håller i piloterna.

– Rehabiliteringskoordinatorn hos arbetsgivaren, Reko-AG, ger stöd till medarbetare i regionerna både vid upprepad korttidsfrånvaro och vid sjukskrivning och återgång till arbete. De stöder också medarbetarens chef, och samordnar sig med rehabkoordinatorer i hälso- och sjukvården när det behövs.

Riktat stöd till arbetsplatser med höga sjuktal

I modellen ingår två funktioner, dels rehabiliteringskoordinatorn som är verksam på arbetsplatsen, dels en insatsägare som arbetar på organisationsnivå. Rollerna kompletterar varandra och ger olika stöd på olika nivåer. Insatsägaren ger ett tidigt, riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal. Enligt Rickard Bracken är det denna typ av arbetsplatser som i hög grad har medarbetare med korta och fler sjukskrivningar.

– Det kan se ut som om sjukskrivning är ett individuellt problem, men det är till stor del ett strukturellt problem. I dessa fall kan insatsägaren hjälpa chefen med att kartlägga situationen och tillsammans med företagshälsovården titta på vad som behöver göras.

Chefen på arbetsplatsen styr processen och insatserna med stöd av insatsägaren, som är en resurs som kan hjälpa till. Tillsammans tar de fram en plan för hur man ska hantera de hinder som setts och hur de kan hanteras på ett systematiskt sätt framöver. Arbetet sker i tre steg, säger Rickard Bracken.

– Vi vill att en chef ska ha fått hjälp med riktningen för dessa frågor på lång sikt, att de kan ge stöd till medarbetare som är sjukskrivna eller har många korta sjukskrivningar och att det finns en tydlig planering med alla aktörer. Syftet är att medarbetare kan vara kvar i arbetet, förkorta sjukskrivningslängden och ytterst ha bra kvalitet i verksamheten.

Utvärderingar i maj och november

Under våren utvärderas piloterna. I maj är de första resultaten på effekterna klara, i november sker en andra utvärdering. Tanken är att respektive regionledning ska ta beslut om att införa modellen i hela regionen när resultatet är klart.

– Arbetssättet bygger på forskning kring betydelsen av att få vården och arbetsgivare att samarbeta. Funktionerna är till för att stötta chefen för att göra det som är chefens ansvar och att säkerställa att insatserna är koordinerade med företagshälsovården och hälso- och sjukvården, för att på bästa sätt stödja medarbetaren att vara kvar i arbete eller underlätta återgång efter sjukskrivning.

– Det vi ser redan nu är att innehållet i denna typ av tjänster är uppskattat, de tycker att det är en bra tjänst, säger Rickard Bracken.

Parallellt med utvärderingarna arbetar projektet med att sprida modellen till fler regioner och kommuner. Visionen är att insatserna ska ha en bra effekt och bidrar till att både förkorta och förebygga sjukskrivningar och att resultaten gör så att regionledningar bestämmer sig för att införa denna modell.

Mer om att förebygga och förkorta sjukskrivning hos Uppdrag psykisk hälsa

Fakta

Projektet med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare pågår under 2017-2019. Piloter startades 2018 i Region Skåne och Region Norrbotten, där delar av organisationen ingår. Totalt berörs 3 400 anställda i de två regionerna.

Fem koordinatorer och två insatsägare på sammanlagt 304 arbetsplatser i hälso- och sjukvården deltar. Projektet utvärderas under 2019 och regionerna beslutar om de vill gå vidare med breddinförande 2020.

Projektet har finansierats via överenskommelsen inom sjukskrivning och rehabilitering under 2017-2018. Under 2019 finansierar regionen själv sin personal och SKL står för metodstöd.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!