Publicerad: 14 maj 2019

Pilotinförande av SRS-bedömningsstöd på 23 vårdenheter

Under hösten ska över 200 läkare och 23 rehabiliteringskoordinatorer i fyra regioner använda SRS-bedömningsstöd, som förberedelse inför ett eventuellt breddinförande.

SRS bedömningsstöd ger läkare och rehabiliteringskoordinatorer stöd för att tidigt hitta personer med höjd risk för längre sjukskrivning och med eventuellt behov av rehabiliteringsinsatser.

Förra året testades en första version av bedömningsstödet på fem vårdenheter i två regioner. I år ska en vidareutvecklad version av SRS bedömningsstöd testas i utökade piloter på ytterligare 23 vårdenheter i fyra regioner. Över 200 läkare och 23 rehabiliteringskoordinatorer kommer att använda stödet vid bedömningar av patienters behov av sjukskrivning och rehabiliteringsinsatser.

– Vi ska utvärdera tjänsten för att se att den är robust, driftsäker, förvaltningsbar och att användarna kommer igång, säger Kaj Ekvall, projektledare på SKL.

Tre funktioner

SRS-bedömningsstöd har tre funktioner som visas direkt i det digitala intyget:

  • en notifiering, ”risksignal”, om en patient riskerar lång sjukskrivning,
  • rekommendationer om åtgärder som stöder en återgång till arbetet, eller utvecklar arbetsförmågan,
  • nationell statistik för sjukskrivningslängder per diagnos.

– SRS finns tillgängligt för läkare och rehabiliteringskoordinatorer i Ineras intygsapplikationer Rehabstöd och Webcert och tjänsten stöder idag över 30 diagnoser. Om patienten har någon av dessa diagnoser tänds SRS-symbolen i det digitala intyget så att läkaren vet att de kan få stöd av bedömningsstödet, säger Kaj Ekvall.

Stöd för dialog med patienten

Utöver informationen i intyget finns även möjlighet att få fördjupad information om föreslagna åtgärder och statistik per diagnos, via en extern webbplats. Åtgärderna är granskade av Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm, Förkom, samt av andra experter inom området. Statistiken tas från Försäkringskassan.

Läkaren och rehabiliteringskoordinatorn har på så sätt snabbt tillgång till aktuell information om verksamma åtgärder för att underlätta återgång i arbete, och ett bra stöd i dialogen med patienten.

- I SRS får läkaren ett underlag för att föra en dialog med patienten om sjukskrivningen och ett underlag till patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan. Innehållet i intyget blir också bättre när läkaren kan ha en bra dialog med patienten.

Klar för förvaltning och införande

Enligt Kaj Ekvall är målet med pilotinförandet både att verifiera nyttan med tjänsten utifrån tidigare positiva resultat och att få igång användningen av SRS bedömningsstöd, för att se att tjänsten fungerar som det är tänkt.

– Nu handlar det om att få till ett bra införande och verifiera de nya funktionerna och nyttoområdena, exempelvis att tjänsten bidrar till att tidigt identifiera patienter som riskerar en lång sjukskrivning och få igång åtgärder för rehabilitering.

Pilotinförandet pågår från mitten av september och till årets slut. Förberedelserna av de vårdenheter som ska införa SRS är redan igång.

- Just nu färdigställer vi bedömningsstödet så att den är klar för överlämning till förvaltning, Vår ambition är att tjänsten ska kunna erbjudas till samtliga regioner för breddinförande, säger Kaj Ekvall.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!