Publicerad: 4 september 2018

Nyhet

Ny webbutbildning om rehabiliteringskoordinering

I SKL:s webbaserade grundutbildning i rehabiliteringskoordinering får framförallt nya rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer en bra introduktion till den nya funktionen.

Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering har tagits fram för att ge nya och blivande rehabiliteringskoordinatorer en introduktion till funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.

– Vi hoppas på att den som är ny i rollen som rehabiliteringskoordinator ska få ett bra stöd när de börjar ett nytt uppdrag, men också att vi får en bra, gemensam kunskapsgrund för alla rehabiliteringskoordinatorer i hela landet, säger Ann-Britt Ekvall, SKL.

Utbildningen består av sex kapitel som ringar in koordineringsuppdraget och de olika ansvarsområdena. Med hjälp av bland annat filmer, animationer och självtester tas den upp rehabiliteringskoordinatorns roll i förhållande till andra på vårdenheten och till externa aktörer, samt vad det innebär att ge ett individuellt stöd till patienten. I ett kapitel finns patientfall att träna på, ett annat kapitel riktar sig särskilt till verksamhetschefer och arbetsledare som leder funktion för koordinering.

Webbutbildningen bygger till stor del på SKL:s Metodbok för rehabkoordinering och ger även grunder i försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation.

Komplement till andra utbildningar

– Vi har haft en referensgrupp med erfarna rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer från hela landet som varit med i utvecklingen, både för att ta fram innehållet men också för att testa att webbutbildningen är relevant och begriplig. Innehållet speglar också många av de frågor som kommit fram vid våra besök i landstingen.

Den nya webbutbildningen ersätter inte andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer, den är däremot en handfast introduktion till funktionen och ett komplement till andra utbildningar.

Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering

Fakta

Webbutbildningen Rehabiliteringskoordinering ska ge grundläggande och tillämpbar kunskap om uppdraget för funktion för koordinering så att den som är:

  • Rehabiliteringskoordinator - ser vilka framgångsfaktorer som finns och hur vårdenheten på bästa sätt kan stödja patienten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Verksamhetschef/arbetsledare - kan rekrytera och introducera medarbetare till uppdraget samt arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!