Publicerad: 21 februari 2019

Ny webbutbildning i försäkringsmedicin

Stockholm läns landsting lanserar efter sommaren webbutbildningen ”Din hjälp i konsten att sjukskriva”. Utbildningen ger användaren kunskap om bland annat förhållningssätt, medikalisering och praktiska råd vid sjukskrivning samt förklara lagar och begrepp inom försäkringsmedicin.

- Vi tycker att det är viktigt att ha en utbildning i försäkringsmedicin. Sjukskrivningar är en fråga som inte har så stor plats i vården i dag, trots att den berör så många, säger Johanna Broms, psykiater och medicinskt sakkunnig vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och en av dem som
tagit fram utbildningen.

- Kunskapen är överlag väldigt ojämn och varierande. Vi behöver ha en bra lägstanivå på kunskapen i hälso- och sjukvården.

Webbutbildningen är uppdelad i fyra avsnitt med olika moduler. Deltagaren kan välja att gå de moduler de behöver och som mest berör deras arbete, ordningen väljer man själv. Det går att använda utbildningen som ett uppslagsverk eller som fördjupning, bland annat genom filmer från Region Skåne om genushanden och DFA-kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning -Aktivitetsbegränsning).

- Utbildningen vänder sig främst till läkare eftersom de skriver intyg och utlåtanden, men vi har försökt göra den så att den ska kunna användas av alla som möter dessa patienter i sin kliniska vardag.

Samverkan viktig

Johanna Broms menar att hälso- och sjukvården behöver ha ett gemensamt förhållningssätt vid bedömning av sjukskrivning så att patienten får en bra stöttning och klarar att komma tillbaka i arbete. Därför vill de att fler än bara läkare går utbildningen.

- Det här med att säga nej till sjukskrivingar när det behövs, är svårt. Då är det bra att ha samma hållning som sina kollegor och få stöd. Samverkan är ett honnörsord, vi behöver det både med andra aktörer men även internt inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ”Din hjälp i konsten att sjukskriva” kommer att finnas öppen för alla att ta del av
på SLL:s webbplats Lärtorget.

Lärtorget hos Stockholms läns landsting

SKLs kompetenssatsning i försäkringsmedicin

Fakta

Webbutbildningen i försäkringsmedicin har tagits fram av Johanna Broms och Gunilla Röjdalen i samverkan med kollegor vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och försäkringsmedicinska kommittén i SLL.  Utbildningen innehåller:

  • Introduktionsfilmen ”Sjukskrivning angår oss alla”
  • Förhållningssätt: om medikalisering, arbete som friskfaktor och riskfaktor, jämställd sjukskrivning
  • Försäkringsmedicin: fakta, lagar, termer och begrepp, DFA-kedjan, rehab-kedjan
  • Din hjälp: praktiska råd, samverkan intern och med andra aktörer, ”bipacksedel” om positiva och negativa sidor med sjukskrivning för utskrift till patienten.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!