Publicerad: 21 februari 2018

Nyhet

Ny överenskommelse om Försäkringsmedicinska utredningar

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar, FMU. Regeringen och SKL har ingått en ny överenskommelse om de fördjupade utredningarna för perioden 1 januari–31 december 2018.

Inom rehabiliteringskedjan ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

- Detta är den sista överenskommelsen på det försäkringsmedicinska området eftersom det planeras en ny lag från den 1 januari 2019. Den kommer bland annat att innebära att landstingen ska kunna samarbeta på ett enklare sätt när det gäller utredningar, säger Anna Östbom, handläggare.

I vissa ärenden finns behov av fördjupade utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns behov av en arbetsförmågeutredning (AFU), som kan utföras av enbart läkaren. Läkaren kan vid behov komplettera med andra kompetenser som arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog. Teambaserad utredning (TMU) görs med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården.

- Utredningsformerna TMU och SLU kommer att fasas ut under 2018 eftersom Försäkringskassan gör en ändring i AFU så att den kan genomföras för samtliga försäkrade. AFU kommer även att kunna göras på personer som varit sjukskrivna i mer än 364 dagar. Förändringen innebär också att det kommer att finnas fler valmöjligheter när det gäller psykologiska tester, säger Anna Östbom.

Överens om flöde och volym

I dag gör inte alla landsting AFU. Försäkringskassan kommer att göra överenskommelser regionalt med respektive landsting när det gäller start för utredningarna. De regionala överenskommelserna ska även klargöra startdatum för de nya tillämpningarna, det vill säga att AFU kan göras på personer som varit sjukskrivna i mer än 364 dagar.

Överenskommelsen 2018 innebär att staten ersätter landsting som, inom en bestämd tid, levererar SLU, TMU och AFU, efter beställning från Försäkringskassan.

- I överenskommelsen framhålls att Försäkringskassan ska ansvara för att flödet av beställningar sker så att landstingen får förutsättningar att utföra utredningarna. Man ska vara överens om både flöde och volymer, säger Anna Östbom.

Ersättningen fördelas till respektive landsting utifrån aktuella sjuktal, och med hänsyn till att det finns förutsättningar att långsiktigt bedriva utredningar i varje landsting. Försäkringskassan och landstingen har dessutom ett gemensamt ansvar för att minska antalet avbokningar av inbokade utredningar.

Inom den nya överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar har 250 miljoner kronor avsatts för ersättning till landstingen för perioden 1 januari-31 december 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!