Publicerad: 18 december 2019

Ny lag om rehabiliteringskoordinering från 1 februari 2020

Riksdagen har beslutat om en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna inträda i eller återgå till arbetslivet.

Den nya lagen börjar gälla 1 februari 2020 och innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter, för att främja deras inträde eller återgång i arbete.

– Rehabiliteringskoordinatorn kan både fungera som ett stöd för hälso- och sjukvården att tidigt samverka kring en patient i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och vara ett stöd för patienten i att komma tillbaka till eller inträda i arbetslivet, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på SKR.

Funktionen för koordinering har utvecklats i regionerna under flera år. Utifrån deras positiva erfarenheter kom funktionen för koordinering med i 2013 års överenskommelse inom sjukskrivning och rehabilitering. I och med detta har koordinatorfunktionen kunnat utvecklas vidare och införas i regionerna, först i primärvården, därefter på sjukhus och i specialistvården. Idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården där sjukskrivning förekommer.

Nyckelfunktion för patientens rehabilitering

Rehabiliteringskoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att uppnå en långsiktig och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess och har visat sig ge positiva effekter både på patientens rehabilitering och för läkares och andra hälsoprofessioners arbete med sjukskrivning och rehabilitering, men också för samverkan med externa parter.

– Regionerna är väl förberedda på att tillämpa den nya lagen. SKR har också bidragit genom olika stöd, bland annat böcker, filmer, webbutbildning och rådgivning till regionerna. Men funktionen är ändå relativt ny och behöver fortsätta att utvecklas, följas upp och utvärderas, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Fakta

Rehabiliteringskoordinering innebär:

  • Individuellt stöd till patienter som är sjukskrivna, till exempel genom motiverande samtal och kontakter med arbetsgivare.
  • Intern samordning av rehabiliteringsinsatser runt patienten, samverkan med verksamheter i hälso- och sjukvården.
  • Extern samverkan med framförallt patientens arbetsgivare, för att underlätta anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Andra viktiga samverkanspartners är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!