Publicerad: 30 november 2018

Nyhet

Ny lag och förordning om försäkringsmedicinska utredningar från 1 januari

Regeringen har beslutat om en förordning som kompletterar lagen om försäkringsmedicinska utredningar.

Från den 1 januari 2019 börjar den nya lagen om försäkringsmedicinska utredningar att gälla. Regeringen har nu tagit beslut om en ny förordning som stödjer lagen när Försäkringskassan begär att ett landsting ska erbjuda försäkringsmedicinska utredningar.

Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser och förtydligar bland annat om hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren och hur vårdgivaren ska ersättas för utredningen.

– Förordningen tydliggör vad som förväntas av både hälso-och sjukvården och Försäkringskassan, säger Anna Östbom handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det innebär nya lagen

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar reglerar ansvar, befogenheter och krav vid undersökningar som Försäkringskassan kan begära att en försäkrad ska genomgå.
Undersökningarna görs i de fall det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Förordning om försäkringsmedicinska utredningar

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Regeringens proposition – lag om försäkringsmedicinska utredningar

Fakta

En försäkringsmedicinsk utredning är en medicinsk undersökning som syftar till ett
utlåtande som kan ligga till grund när Försäkringskassan ska ta ställning till en försäkrads rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken. En försäkringsmedicinsk utredning begärs ofta för försäkrade som har sammansatta och svårbedömda besvär.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!