Publicerad: 14 juni 2019

Nya rekommendationer i digitaliserat beslutsstöd

Under året har Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, FMB, digitaliserats för att möjliggöra direktåtkomst i det elektroniska läkarintyget. Dessutom har flera rekommendationer inom psykiska diagnoser uppdaterats i beslutsstödet.

Digitaliseringen av FMB ger läkaren möjlighet att använda beslutsstödet direkt vid intygsskrivandet, via sitt journalsystem. FMB visas i det elektroniska intyget när läkaren fyller i koden för individens diagnos. Anders Fejer är enhetschef för Vägledning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen:

- Nu blir det enklare att skriva intyg. I och med att informationen är kodad får man relevant information när den behövs och läkaren behöver inte leta efter den på en webbsida. Det är också alltid den rätta versionen av FMB eftersom läkaren går direkt till oss via sitt journalsystem.

Under året har Socialstyrelsen arbetat tillsammans med Inera för att integrera FMB i flera av landstingens journalsystem och i Ineras tjänst Webcert. Landstinget i Norrbotten och Halland integrerade FMB redan i februari och flera landsting har anslutit eller är på gång att ansluta via sina journalsystem.

- Digitaliseringen har inneburit nya arbetssätt för oss, men det har gått bra och integreringen är uppskattad. Vi har fått bra feedback på det stöd som FMB ger i sjukskrivningssituationen, säger Anders Fejer.

Rekommendationer uppdateras löpande

Under året har Socialstyrelsen även uppdaterat FMB-rekommendationer för sjutton diagnoser
inom psykiska sjukdomar. Rekommendationerna publiceras i mitten av januari i Socialstyrelsens samtliga digitala kanaler. Enligt Anders Fejer ska uppdateringen och förbättringen av FMB fortsätta.

- De närmaste åren kommer vi att se över hela innehållet i FMB. Ambitionen är att löpande publicera uppdaterade rekommendationer. Vi har också ett regeringsuppdrag att utveckla sjukskrivningsrekommendationer vid endometrios, som löper parallellt med arbetet att ta fram nationell riktlinjer och behandlingsrekommendationer för samma område. Det är en del i det stora uppdraget inom kvinnors hälsa och ska vara klart 2018.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Mer om SKL:s arbete inom elektroniska läkarintyg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!