Publicerad: 15 februari 2017

Nyhet

Nya rekommendationer för sjukskrivning vid psykiska sjukdomar

Socialstyrelsen har uppdaterat sjukskrivningsrekommendationerna för psykiska sjukdomar i det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB). De nya rekommendationerna gäller från den 30 januari.

Uppdateringen innebär bland annat att rekommendationerna vid sjukskrivning för de psykiska sjukdomarna har utökats. Nu kan en psykisk diagnos ha flera olika rekommendationer vid sjukskrivning, beroende på hur lindrigt eller svårt tillståndet är.

- De nya rekommendationerna är både tydligare och har större differentiering. Vi har utökat antalet rekommendationer så att de täcker allt från de lindrigaste till de svåraste formerna inom en psykisk diagnos. Tidigare fanns kanske bara en rekommendation i en diagnos, men med flera steg hoppas vi att det ska bli mera rätt, säger Regina Ylvén, utredare på Socialstyrelsen.

Vid lindriga fall rekommenderar Socialstyrelsen nu för 13 av de 17 diagnoserna att sjukskrivning kan undvikas, möjligheten att sjukskriva på deltid betonas också. I de uppdaterade rekommendationerna tas även hänsyn till andra faktorer, exempelvis samsjuklighet, för att patienten ska få mer rätt sjukskrivning.

- I de lindrigaste fallen går det att undvika sjukskrivning om arbetet kan innebära ett stöd för patienten. Men om patienten har en allvarligare grad av sjukdomen så kan det istället leda till en längre sjukskrivning. Det viktiga är att patienten får rätt sjukskrivning, säger Regina Ylvén.

Ny information i beslutsstödet

Utöver de uppdaterade rekommendationerna har ny information tillkommit i beslutsstödet
såsom information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning för samtliga 17 diagnoser, samt rehabiliteringsinformation för de flesta diagnoser. Socialstyrelsen planerar att utvärdera om och hur det har blivit några förändringar i sjukskrivningarna med de nya
rekommendationerna längre fram.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Fakta

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) ska vara ett stöd för läkare och handläggare på Försäkringskassan när de arbetar med sjukskrivningar. FMB består av två delar, övergripande principer för sjukskrivning och rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga för specifika diagnoser. Rekommendationerna är endast vägledande vid bedömningen av en individs arbetsförmåga.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!