Publicerad: 14 november 2018

Nyhet

Nya intyg till Arbetsförmedlingen ska underlätta processerna

Från den 1 januari gäller ett helt nytt läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Det nya intyget är bättre anpassat för ändamålet och enklare att använda.

Under 2018 har SKL, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården i samverkan tagit fram två nya intyg till Arbetsförmedlingen, ett nytt läkarintyg och ett nytt medicinskt utlåtande. De nya intygen ska ersätta de intyg som Arbetsförmedlingen använder idag.

Intygen har tagits fram för att vara bättre anpassade för Arbetsförmedlingens behov och för att underlätta för hälso- och sjukvården att utfärda, men också på grund av ett beslut från regeringen om en regelförändring. Även den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har bidragit till att de nya intygen behövt utvecklas.

Nytt läkarintyg

Från och med 1 januari 2019 är Arbetsförmedlingen mottagare för det nya läkarintyget för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program istället för Försäkringskassan som tar emot ett liknande intyg idag. Ändringen har beslutats av regeringen. I läkarintyget ska läkaren bedöma deltagarens möjligheter att delta i programmet vid Arbetsförmedlingen. Intyget har därför behövt att göras om och anpassas till Arbetsförmedlingen.

– Läkarintyget syftar dels till att individen ska få rätt ersättning vid sjukdom, dels till att Arbetsförmedlingen ska kunna ge rätt stöd och kunna anpassa deltagandet i det aktuella programmet. Vi tycker att det är bra att Arbetsförmedlingen får läkarintyget eftersom individen deltar i program i vår regi, säger Siri Persson, sektionschef på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Nytt medicinskt utlåtande

Arbetsförmedlingens nya medicinska utlåtande ersätter Försäkringskassans läkarutlåtande om hälsotillstånd, LUH, som Arbetsförmedlingen tidigare använt vid behov av fördjupad information om arbetssökandes hälsotillstånd inför planering och beslut om anpassade
aktiviteter.

I det nya utlåtandet är onödiga frågor om medicinsk information borttagna och frågorna överensstämmer bättre med Arbetsförmedlingens uppdrag. Det nya medicinska underlaget är också anpassat till den nya dataskyddsförordningen.

– Vi anser att det medicinska utlåtandet ger ett bra underlag för att Arbetsförmedlingen tillsammans med den arbetssökande ska kunna utveckla arbetsförutsättningarna på bästa sätt, säger Siri Persson.

Arbetsförmedlingen har dessutom beslutat att andra yrkesgrupper än läkare kan få utfärda det nya medicinska utlåtandet. Det är upp till hälso- och sjukvården att avgöra vilka yrkeskategorier som ska kunna utfärda intyget.

Digitaliseras under 2019

Intygen planeras även att utvecklas digitalt av Inera AB respektive Arbetsförmedlingen och bli tillgängliga i intygsapplikationen Webcert under 2019.

– Förhoppningen är att dessa nya intyg ska underlätta i processerna för alla inblandade och vara bättre anpassade för sitt ändamål. Samtidigt pågår fortsatt arbete med att samordna och effektivisera andra intyg, exempelvis intyg till arbetsgivare och intyg som efterfrågas av kommunerna, säger Peter Lindgren, projektledare för Hälso- och sjukvårdens intyg vid SKL.

Mer om Arbetsförmedlingens nya intyg

Ineras tjänst Webcert

Fakta

Arbetsförmedlingens nya intyg

  • Läkarintyg för programdeltagare börjar gälla från och med 1 januari 2019. Intyget ska då skickas till Arbetsförmedlingen istället för till Försäkringskassan.
  • Det nya medicinska utlåtandet är planerat att börja användas från 1 februari 2019.

Intygen kommer att finnas att ladda ner i PDF-format på arbetsformedlingen.se.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!