Publicerad: 13 november 2017

Nyhet

Medicinska underlag blir elektroniska

Snabbare och enklare hantering, förutsättningar för högre kvalitet på intygen och möjlighet att analysera datamaterial, det är några av fördelarna när allt fler medicinska underlag blir elektroniska.

I november lanserar Försäkringskassan tre nya medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt. Sofie Östling, verksamhetsutvecklare på avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, förklarar att en skillnad mot tidigare är att det nu är tydligare att de medicinska underlagen är kopplade till specifika ersättningar.

- Läkarintyget för sjukpenning påminner om det gamla, men vi har försökt formulera frågorna bättre och göra dem så tydliga som möjligt. Vi har även arbetat mycket med hjälptexterna som är mer utvecklade. Ambitionen är att det ska vara enklare att förstå vilken information som Försäkringskassan behöver.

Den nya elektroniska plattformen som Försäkringskassan utvecklat gör det lättare att vid behov ändra i dokumenten. Kommunikationen mellan läkare och Försäkringskassans handläggare blir snabbare och enklare.

- Vi hoppas också att kvaliteten ska öka i de medicinska underlagen, säger Sofie Östling.

Många nya intressenter

Inera har utvecklat Webcert, den applikation som legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan använda för att skapa och skicka de medicinska underlagen elektroniskt. För närvarande stödjer Webcert tre elektroniska läkarintyg som används av hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. I mars 2018 ansluter Skatteverket med elektroniska dödsbevis och Socialstyrelsen med dödsorsaksintyg.

- Det pågår också diskussioner med Arbetsförmedlingen, försäkringsbolag och med SKL:s arbetsgivarorganisation. Sammantaget finns det många som skulle kunna samverka med oss, säger Jonas Dahl, projektledare för intygsprojektet på Inera.

Utöver själva distributionsformen medför de elektroniska intygen fler förbättringar:

  • Det finns mer utrymme för text.
  • Alla intyg passerar Ineras Statistiktjänst, vilket innebär att det blir möjligt att göra dataanalyser av exempelvis kön, ålder, diagnoser och sjukdomslängd i sjukintygen.
  • Patienten slipper skicka in sitt intyg med post.

Visionen - ett intygsbibliotek

En dag i veckan arbetar Jonas Dahl kliniskt som distriktsläkare. Han tycker att han lägger en hel del tid på att skriva ut och signera medicinska underlag.

- Om man kan spara 30 procent av den tid vi nu lägger på att skriva intyg i pappersform, så blir det mycket totalt, säger han.

Enligt Jonas Dahl är Ineras vision att alla medicinska underlag i hälso- och sjukvården så småningom blir elektroniska.

- SKL och Inera skulle i framtiden kunna bistå med medicinska underlag som till viss del är standardiserade med en enhetlig struktur. Visionen är ett framtida intygsbibliotek där välfungerande intyg kan fungera som mall för nya. Återanvändning sparar tid och resurser.

Landstingen kommer att ansluta sig till Webcert successivt under hela 2018. Hittills har 18 landsting meddelat att de kommer att ansluta sig.

Försäkringskassans nya medicinska underlag inom sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning

Om Ineras projekt Intygstjänster

Fakta

Intyg från Försäkringskassan som går att utfärda och skicka elektroniskt från och med november 2017:  

  • Nytt läkarintyg för sjukpenning
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning för förlängd skolgång
  • Läkarutlåtande för sjukersättning

Läkarintyg som redan idag kan utfärdas elektroniskt:

  • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
  • Transportstyrelsens läkarintyg för högre körkortsbehörigheter
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!