Publicerad: 26 april 2018

Nyhet

Lägre sjukskrivning med rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn har en positiv effekt på sjukskrivning för vissa patientgrupper. Vårdkonsumtionen påverkas dock inte, visar en slutrapport från Stockholms läns landsting.

Projektet Utvärdering och utveckling av koordinatorfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting har genomförts 2012–2017 av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i samarbete med företaget Health Navigator. Projektet har omfattat 1033 patienter med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. I april blev slutrapporten klar. Sammantaget visar den att rehabiliteringskoordinatorer har en positiv effekt på sjukskrivning och livskvalitet, men en oförändrad effekt på vårdkonsumtion.

– Det är inte så förvånande att vårdkonsumtionen är oförändrad. Även om koordinatorn kan bidra till en mer effektiv vårdkedja kan funktionen också bidra till att patienten blir mer medveten om de vårdmöjligheter som finns, och därigenom kan vårdkonsumtionen öka. I slutändan har det gett en oförändrad vårdkonsumtion jämfört med kontrollgruppen, säger Anne-Marie Norén, processledare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hjälper inte alla

Grupper som visat sig ha god nytta av rehabiliteringskoordinatorn är främst personer med lätt/medelsvår psykisk ohälsa och personer med långvarig smärta. Rehabiliteringskoordinatorn ger inte någon effekt för patienter med en kombination av psykisk ohälsa och långvarig smärta. Funktionen har inte heller någon effekt på sjukskrivning för patienter med låg sjukskrivningsgrad eller ingen sjukskrivningshistorik och låg tidigare vårdkonsumtion.

– Den förstnämnda patientgruppen behöver antagligen mer omfattande koordinering av insatser i form av rehabiliteringsteam och insatser från andra huvudmän, som exempelvis kommunen eller Arbetsförmedlingen. Den andra gruppen klarar sin arbetsåtergång utan stöd av rehabiliteringskoordinator, allt relaterat till just denna koordineringsmetod, säger Anne-Marie Norén.

Ökad förståelse

Utvärderingen visar att patienterna är nöjda med stödet. De rapporterar förbättrad livskvalitet (SF-36) och uppger att de framförallt får hjälp med kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, stöd med att sätta upp mål och plan för återgång i arbete samt hjälp med kontakter.

Även läkarna och arbetsgivarna är positiva till funktionen. Läkarna upplever en förbättrad följsamhet till vård och rehabilitering hos de patienter som fått stöd av koordinatorn. Arbetsgivarna menar att rehabiliteringskoordinatorn underlättar förståelsen av den medicinska bilden och gör det lättare att ta rehabiliteringsansvar.

– Funktionen sprids sedan en tid inom Stockholms läns landsting och finns bland annat inom reumatologin, ortopedin och psykiatrin. Vi gör vad vi kan för att sprida den, men det är inte helt lätt för vårdgivarna att rekrytera kompetenta rehabiliteringskoordinatorer på Stockholms heta arbetsmarknad, säger Anne-Marie Norén.

Utvärdering och utveckling av koordinatorfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting, rapport 2018 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!