Publicerad: 24 maj 2017

Nyhet

Kunskap om våld i nära relation viktigt vid rehabilitering

Genom att systematiskt fråga om patienterna någon gång utsatts för våld kunde Närhälsan i Borås se varför rehabiliteringen inte alltid blivit framgångsrik.

2014 startade Närhälsan Bedömningsteamet Borås ett arbete med jämlik vård. Ganska snart gled frågan över till varför fler kvinnor sjukskrivs än män och i samma veva kom en rapport om att många kvinnor hade erfarenhet av våld i nära relation. Med hjälp av Västra Götalands kompetenscenter mot våld, VKV, startade då Bedömningsteamet ett projekt för att skapa rutiner för att våga fråga patienterna om våld.

- Drygt 60 procent av patienterna som kom till oss var kvinnor. Genom VKV fick vi reda på att relativt många drabbas av våld i nära relation och att de inte får frågan om våld när de kommer till hälso- och sjukvården. Det var något vi inte hade koll på, säger Ingegerd Törnqvist, enhetschef på Bedömningsteamet.

Av de 366 patienter som deltog i projektet hade 54 procent någon gång i livet bevittnat eller själva varit utsatta för våld. En procentuellt hög siffra, som enligt Ingegerd Törnqvist kan bero på att Bedömningsteamet arbetar med personer som är långtidssjukskrivna. I projektet ingick både män och kvinnor och andelen utsatta var nästan lika stor i bägge grupper. Över hälften av kvinnorna och knappt hälften av männen hade någon gång i livet bevittnat eller själva varit utsatta för våld.

- Kvinnorna kommer inte själva till hälso- och sjukvården och säger att de är utsatta för våld i sin relation. Någon måste ställa frågan om det finns något som kan förklara deras besvär, eller bara ställa frågan rätt ut. När det gäller männen handlar det i större utsträckning, än kvinnorna, om att det varit utsatta för våld i skolan eller av en kompis eller på krogen, säger Rozita Hansen som ingår i Bedömningsteamet.

Ingår i rutinerna

I projektet lämnade personalen ett frågeformulär med nio frågor till patienten, bland annat om hen bevittnat våld eller själv varit utsatt för våld. Idag använder Bedömningsteamet inte frågeformuläret längre, däremot ingår det i rutinerna att alltid ta upp frågan om våld med samtliga patienter som kommer till mottagningen.

- En del frågor i formuläret upplevdes krångliga och långa av en stor del av patientgruppen då de var sjukskrivna för tillstånd som bland annat påverkade deras koncentrationsförmåga. Idag ställer vi frågor muntligt istället. Sedan kan vi precisera frågorna om det är något särskilt område som är mer aktuellt att fråga om, säger Rozita Hansen.

Patienten träffar ett team med läkare, arbetsterapeut, psykolog och sjukgymnast/fysioterapeut, där psykologen är den som ställer frågor om våld. Övriga tar upp frågan om de får en känsla av att något inte stämmer.

- Man behöver komma fram till varför rehabiliteringen inte blivit framgångsrik. Idag vet vi att det finns ett samband mellan våld och sjukskrivningar och genom att bli sjukskriven så blir personen ännu mer isolerad och utsatt. Vi ser istället att arbetet är det friska i detta, säger Ingegerd Törnqvist.

Rutin för Våld i nära relation, Närhälsan Bedömningsteamet Borås (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!