Publicerad: 3 november 2017

Gemensamma förslag för minskad sjukfrånvaro

Tillsammans med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn tog SKL under sommaren fram en gemensam avsiktsförklaring med olika förslag för att minska sjukfrånvaron. Avsiktsförklaringen är en del av SKL:s långsiktiga arbete med sjukskrivningar.

Avsiktsförklaringen omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Den togs fram som svar på regeringens lagförslag Hälsoväxling, som regeringen senare valde att dra tillbaka. Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef vid avdelningen för Vård och omsorg, deltog i arbetet.

– Vi har haft en öppen process med SKL och dess parter. Alla bidrog med idéer och förslag. För flera av de fackliga organisationerna är det viktigt att man inte bara tittar på generella lösningar utan även arbetar med verksamhetsspecifika åtgärder, till exempel inom skolan, och att vi utgår från verksamheterna och de utmaningar som kan finnas i de specifika verksamheterna.

Åtgärderna i avsiktsförklaringen, som ska vara igångsatta senast i juli nästa år, är även en del i SKL:s egna avdelningsövergripande projekt ”Färre sjukskrivna i kommuner och landsting”. Utöver åtgärderna i avsiktsförklaringen ingår där även åtgärder och aktiviteter inom områdena psykisk hälsa och bättre sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Den gemensamma ramen är att åtgärderna ska:

  • begränsa sjukskrivningar
  • betona arbetsförmåga
  • främja samverkan
  • stödja arbetsgivare.

Samverkan främjar innovation

– Sedan förra hösten har SKL intensifierat arbetet med sjukskrivningar. Vi arbetar nu med samverkan över flera avdelningar och ur två perspektiv, arbetsgivar- respektive vårdgivarperspektiv, eftersom det ger ett mervärde att se frågan ur flera perspektiv, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Genom att samordna och samverka runt insatser för minskad sjukfrånvaro i kommuner och landsting vill SKL dra nytta av kompetenser från olika områden och främja innovation och nya idéer. Några exempel på åtgärder som ingår i projektet är:

  • triagering för vård på rätt nivå
  • funktion för koordinering för samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare
  • digital samverkansyta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare
  • förebyggande arbetsmiljöarbete.

Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!