Publicerad: 17 maj 2019

Fler intyg på gång att digitaliseras

SKL fortsätter arbetet med att ta fram och digitalisera fler intyg för att underlätta för hälso- och sjukvården. I samarbete med bland andra Inera, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapas flera möjligheter för att förenkla processen för utfärdande av intyg.

Under några år har SKL arbetat för att minska antalet onödiga medicinska intyg, få mer ändamålsenliga intyg och även att intygen digitaliseras. Digitala intyg effektiviserar hanteringen för hälso- och sjukvården och det går även att koppla olika IT-stöd till intygen för att underlätta hanteringen, få mer kompletta intyg och med rätt information.

– Vi arbetar just nu vidare med Arbetsförmedlingens två nya intyg medicinskt underlag och läkarintyg för deltagare i program, och tar fram förslag på nya intyg till arbetsgivare inom sjukskrivning tillsammans med SKL:s arbetsgivaravdelning, säger Cecilia Alfvén, handläggare på SKL.

De två intygen till Arbetsförmedlingen började användas i början på året och är fortfarande nya i regionerna. SKL och representanter från hälso- och sjukvården har varit med i ett samarbete för att ta fram dessa intyg, som bättre ska svara upp mot Arbetsförmedlingens behov, men samtidigt minimera antalet frågeställningar för att underlätta för vården.

– Vi tror att processerna kommer att underlättas ytterligare när dessa båda intyg kan utfärdas och skickas digitalt, förhoppningsvis kan det komma igång senare under året, säger Cecilia Alfvén.

Digital beställningstjänst och fler intyg

För att underlätta beställningar av intyg arbetar SKL, Inera och Arbetsförmedlingen med att ta fram en digital beställningstjänst. I tjänsten ska hälso- och sjukvårdspersonal kunna ta emot, besvara och administrera förfrågningar av intyg från myndigheter.

Till en början är det tänkt att beställningstjänsten ska kunna användas av Arbetsförmedlingen för att göra en förfrågan till hälso- och sjukvården om ett medicinskt utlåtande, men framöver skulle den också kunna användas av andra aktörer, till exempel kommuner.

– Förhoppningen är att det kommer underlätta för både hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen, bland annat genom att det blir lättare att hålla ordning på intygen som efterfrågas och att ledtiderna kan kortas, säger Cecilia Alfvén.

SKL arbetar för att fler intyg ska kunna utfärdas digitalt, dels via överenskommelsen med regeringen inom sjukskrivning och rehabilitering, dels via det egna projektet Hälso- och sjukvårdens intyg. I det arbetet ingår att se över och förbättra en del kommunala intyg, när dessa kan digitaliseras är fortfarande inte klart.

Personuppgiftshantering viktig fråga

Enligt Cecilia Alfvén har den nya dataskyddsförordningen, GDPR, påverkat utvecklingen inom digitala intyg och anpassning till GDPR har funnits med i arbetet med intyg både till Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

– GDPR har gjort att vi behöver se över hur vi ska hantera personuppgifterna i intygen. Till exempel att man måste vara tydlig med intygets syfte, vilken information som får efterfrågas och att man inte bör använda andra organisationers formulär för egna ändamål, säger Cecilia Alfvén.

– Syftet med vårt arbete inom intyg är ju att underlätta för hälso- och sjukvården, men vägen dit kan vara krokig. Det gäller att få ihop de olika behoven.

Digitala intyg som SKL arbetar med:

  • Arbetsförmedlingens läkarintyg
  • Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande
  • Intyg till arbetsgivare under sjuklöneperioden
  • Intyg till arbetsgivare efter sjuklöneperioden
  • Kommunala intyg
  • Prioritering av fler intyg från Försäkringskassan

Arbetsförmedlingens nya intyg

Ineras arbete med intygstjänster

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!