Publicerad: 7 februari 2018

Nyhet

Filmer om rehabiliteringskoordinering

SKL har tagit fram sex filmer om rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvården. Filmerna riktar sig till nya rehabiliteringskoordinatorer och är tänkta som en inspiration och introduktion till den nya rollen.

Filmer om rehabiliteringskoordinering

Idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla landsting. Uppdraget är att stödja kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlätta för patienten att återgå i arbete, eller vara kvar i arbete.

Som stöd till de nya rehabiliteringskoordinatorerna och till verksamhetschefer och landstingsledning har SKL tagit fram två skrifter, en för rehabiliteringskoordinatorer och en riktad till chefer. Böckerna har nu kompletterats med sex filmer som beskriver rehabiliteringskoordinatorns arbete.

- Filmerna ska ge en introduktion till och förståelse för de olika delarna av koordinatorns uppdrag. Vi har velat ge en handfast beskrivning av vad en rehabiliteringskoordinator gör och hur koordineringen kan gå till för en patient, säger Ann-Britt Ekvall, projektledare vid SKL och processledare i Region Jönköpings län.

Ingår i webbutbildning

Filmerna ingår i den webbutbildning för koordinatorer som SKL tagit fram och kan även användas fristående av landstingen, till exempel vid lokala eller regionala utbildningar, arbetsplatsträffar och konferenser.

Filmerna har tagits fram av en extern filmproducent i samverkan med SKL och i samverkan med rehabiliteringskoordinatorer från flera landsting.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!