Publicerad: 13 oktober 2016

Nyhet

Färre antal sjukskrivningsdagar efter smärtrehabilitering

Patienter som har anställning och kortare sjukskrivning innan de genomgår multimodal smärtrehabilitering, MMR, har bäst nytta av behandlingen. Det visar en ny undersökning från Region Skåne.

Cirka 2500 patienter som genomgått multimodal smärtrehabilitering, MMR, på grund av smärtproblematik från nacke, skuldra och rygg har ingått i undersökningen. Syftet var att beskriva behandlingsresultat av MMR och hur patienternas livskvalitet och sjukskrivning utvecklades ett till tre år efter behandlingen. Enligt Charlotte Post Sennehed, leg. fysioterapeut/ergonom och doktorand vid Lunds universitet, fungerar MMR för många patienter.

– Patienterna hade över lag en låg självskattad livskvalitet före MMR, vilket indikerar att även patienternas arbetsförmåga var nedsatt. Många förbättras efter MMR, även om inte alla uppnår tillräcklig livskvalitet för att förväntas klara ett arbete. Så behandlingen verkar ha en funktion.

Deltagarna i undersökningen var i hög grad sjukskrivna före MMR och ungefär hälften av dem saknade arbete. Efter MMR ökade den självskattade livskvaliteten generellt, men mest hos dem som hade en anställning. De med anställning hade även färre antal sjukskrivningsdagar efter MMR.

– Det finns tidigare rapporter som säger att MMR är tveksamt. Denna undersökning visar att MMR kan fungera. Vi har följt patienterna och hur det gått för dem över en längre tid, mellan ett till tre år.

Målgruppsanpassning kan ge bättre resultat

För att MMR ska ge mest nytta för patienterna och bli mer effektiv borde vårdgivaren arbeta med fortsatt metodutveckling och sätta tydliga mål för behandlingarna, menar Charlotte Post Sennehed. Ett sätt är att i högre grad målgruppsanpassa MMR och på ett strukturerat sätt följa vad som händer efteråt.

– Patienterna som remitteras till MMR har olika bakgrund när det gäller om de har ett arbete eller inte, liksom sjukskrivningshistoria och hälsorelaterade livskvalitet. Det påverkar vilka insatser de är i behov av. Vårdgivaren rekommenderas att lägga stor vikt på gruppsammansättningen och hur man sätter mål.

Charlotte Post Sennehed fortsätter nu med att följa upp undersökningen med en jämförande
observationsstudie baserad på register där de 2500 patienterna som genomgått MMR jämförs med 21 800 patienter med motsvarande huvuddiagnos och liknande förutsättningar, som inte fått MMR behandling. Denna studie beräknas vara klar i början av nästa år.

Rapport Uppföljning av patienter som erhållit multimodal smärtrehabilitering inom primärvården i Region Skåne, maj 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Fakta

  • Multimodal smärtrehabilitering, MMR, ges till patienter i arbetsför ålder med smärta i nacke, rygg och skuldror och/eller med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa.
  • Rehabiliteringen består av en kombination av psykologiska insatser, fysisk aktivitet/träning, sjukgymnastik/fysioterapi samt pedagogiska moment med målet att stärka livskvalitet, funktion och arbetsförmåga.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!