Publicerad: 7 november 2018

Nyhet

Enklare fylla i läkarintyg med nytt stöd

Ett stöd för att underlätta beskrivning och ifyllnad baserat på den internationella klassifikationen ICF kan förenkla arbetet med att utfärda läkarintyg. I början av 2019 finns ICF tillgänglig i intygsapplikationen Webcert.

ICF-stödet syftar till att underlätta för läkare att fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i till exempel Försäkringskassans läkarintyg. Läkaren kan få hjälp med att:

  • särskilja mellan information om funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning,
  • ange information på ett mer enhetlig och komplett sätt,
  • mata in information på ett smidigare sätt, en del information kan anges strukturerat och behöver inte formuleras i fritext.

Förhoppningen är att ICF-stödet ska minska antalet kompletteringar genom att informationen i läkarintyget blir mer komplett och ändamålsenlig. Stödet har utvecklats av Inera AB i nära samarbete med Försäkringskassan och Socialstyrelsen efter att 18 läkare under våren testat det i en prototyp i intygsapplikationen Webcert.

– ICF-stödet upplevdes som en stor hjälp för flera deltagare. Flera upplever att det är tydligare skillnad mellan funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och att de känner sig säkrare på vad som förväntas av dem själva, säger Claudia Ehrentraut, hälsoinformatiker i Intygsprojektet på Inera AB.

ICF-urval för alla diagnoser i FMB

ICF-stödet baseras på en internationell klassifikation som tagits fram av WHO. Den svenska versionen, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

Socialstyrelsen har ansvaret för ICF och flera andra nationella och internationella hälsorelaterade klassifikationer, som diagnoskodverket ICD-10. Sedan tidigare är ICD-10 och Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) integrerat i läkarintyget för sjukpenning som stöd till läkaren. Med ICF förbättras stödet ytterligare.

– Förutsatt att det finns framtagna ICF-urval så kommer de att tillgängliggöras i Webcert vid fälten funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning för de angivna diagnoserna, säger Claudia Ehrentraut.

Hon betonar att det är frivilligt att använda ICF-stödet.

– Om läkaren inte har behov av stödet går det att fylla i läkarintyget precis som vanligt.

ICF-stödet kommer att finnas tillgängligt slutet av januari 2019 för alla landsting som använder tjänsten Webcert för att utfärda Försäkringskassans digitala läkarintyg för sjukpenning.

Socialstyrelsen om ICF

Fakta

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), är en WHO klassifikation som erbjuder ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd.

ICF kan användas för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa
resultat inom vård och omsorg, och för att förbättra kommunikationen mellan olika användare.

Källa: Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!