Publicerad: 25 oktober 2018

Nyhet

Digitalt stöd skulle förenkla samverkan för återgång i arbete

En digital yta för samverkan vid sjukskrivning skulle ge stor nytta för sjukskrivna med psykisk ohälsa. Att alla aktörer, däribland arbetsgivaren, ser samma information är en framgångsfaktor. Det visar utvärderingen av prototypen Samverkansytan.

Prototypen har tagits fram av Inera, på uppdrag av SKL. Syftet är att visa hur ett digitalt stöd kan stötta den sjukskrivne i en hållbar återgång i arbete och förhoppningsvis korta sjukskrivningsperioden. Under våren testade 47 invånare, arbetsgivare och rehabiliteringskoordinatorer prototypen. Merparten av invånarna hade varit sjukskrivna för utmattningssyndrom.

– Grupperna är förvånansvärt eniga. En stor majoritet av testpersonerna anser att de skulle ha nytta av Samverkansytan, säger Lotta Bergman, projektledare på Inera.

Det är invånaren som styr vem som bjuds in till ytan och godkänner all information innan den visas. Därefter ser alla inbjudna samma uppgifter.

–Transparensen avlastar den sjukskrivne som slipper upprepa sin historia om och om igen, säger Lotta Bergman.

Allt samlat på en plats

De intervjuade invånarna tycker att Samverkansytan skulle förenkla tillvaron genom att ha allt samlat på samma plats.

– Även den som är sjukskriven vill kunna styra sitt eget liv och är kompetent att göra det. Om den kognitiva förmågan sviktar kan ett stöd som håller reda på vad man förväntas göra härnäst vara till stor hjälp, säger Lotta Bergman.

I prototypen Samverkansytan finns en tidslinje där allt som sker visas i kronologisk ordning, liksom uppskattad dag i rehabiliteringskedjan. Alla aktörers planerade åtgärder syns i en gemensam vy. Alla läkarintyg finns också samlade, något som särskilt arbetsgivaren värdesätter högt. Tillgången till uppdaterade kontaktuppgifter värderas också högt av samtliga grupper.

– Idag är det svårt att ens få tag i varandra, vilket ju är en förutsättning för ett möte eller ett telefonsamtal, säger Lotta Bergman.

Beskrivning av arbetsplatsens förutsättningar

Samarbetet runt den sjukskrivnes arbetssituation är en central del av arbetet i Samverkansytan. Invånaren och arbetsgivaren beskriver arbetsuppgifter och förutsättningar på arbetsplatsen, vilket läkaren i framtiden kan ta del av när ett intyg ska skrivas.

– De flesta invånare tycker att det är oproblematiskt att arbetsgivaren ska finnas med på ytan. Även de som är mer tveksamma tycker ändå att fördelarna med att samarbeta digitalt med arbetsgivaren överväger, säger Lotta Bergman.

Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer och företagshälsovården är givna aktörer på Samverkansytan.

– Det finns en stark önskan att även Försäkringskassan ska kunna delta, säger Lotta Bergman.

Både rehabiliteringskoordinatorernas och arbetsgivarnas största farhåga är risken för merarbete genom dubbeldokumentation. Möjligheten till integrationer behöver därför utredas.

Lagändringar krävs

Nästa steg är att pröva om den förväntade nyttan kan uppnås i praktiken. Dessvärre sätter juridiken käppar i hjulet för en pilotstudie. Även om utvärderingen av prototypen visar att användarna vill ha en digital samverkansyta, så krävs lagändringar för att gå vidare i arbetet. I nuläget är det inte juridiskt möjligt att dela information digitalt mellan olika myndigheter, trots att patienten gett sitt samtycke.

Vilka förändringar som krävs för att förverkliga en samverkansyta diskuteras utförligt i projektets slutrapport som kommer i december.

Utvärdering av Samverkansytan, Inera oktober 2018 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!