Publicerad: 29 augusti 2018

Nyhet

Dialog ger bättre koordinering

Erfarenhetsutbyte och praktiska råd står i centrum när Ann-Britt Ekvall leder diskussioner om funktionen för koordinering. Syftet är att ge stöd till landsting som vill utveckla funktionen.

SKL erbjuder landstingen personliga besök och anpassat stöd för utveckling av funktionen för koordinering. Målgrupperna är dels landstingsledningar och verksamhetschefer, dels rehabiliteringskoordinatorer. Ibland sker träffarna i samband med något annat arrangemang, exempelvis en konferens eller nätverksträff, ibland arrangeras särskilda möten.

Ann-Britt Ekvall, projektledare på SKL, berättar att intresset är stort. Under våren 2018 har hon besökt ett tiotal landsting och under hösten blir det minst lika många till. Träffarna bygger mycket på dialog då deltagarna diskuterar hur praktiska frågor kan lösas i vardagen.

– Rehabiliteringskoordinatorerna vill kanske få råd om hur de ska prioritera bland patienterna på enheten, där det kan finnas både långtidssjukskrivna och sådana som nyligen blivit sjukskrivna. Andra vanliga frågor handlar om hur man kan hantera samarbete med arbetsgivare eller hur dialogen med Försäkringskassan kan utvecklas, säger hon.

För verksamhetschefer kan diskussionen ofta gälla vikten av att skapa rutiner på vårdenheten
och därmed frigöra tid i sjukskrivningsprocessen. Det kan exempelvis handla om att planera in återbesök eller telefonuppföljning som kan minska risken för akuta ärenden då patienter behöver förlänga sin sjukskrivning.

– En annan viktig fråga gäller hur man kan involvera och motivera hela vårdenheten i arbetet, berättar Ann-Britt Ekvall.

Anpassat innehåll

Träffarna kan pågå i en timme och upp till en heldag, beroende på deltagarnas önskemål och behov. Under heldagarna med rehabiliteringskoordinatorerna har Ann-Britt ofta med sig en erfaren rehabiliteringskoordinator som kan dela med sig av sina upplevelser; antingen Maria Josefsson från Västra Götalandsregionen eller Susanne Leander från Region Jönköping. Vid ledningsträffarna medverkar ibland Mariann Jansson, tidigare chef inom Landstinget Sörmland.

I samband med ledningsträffarna brukar Ann-Britt Ekvall även be någon verksamhetschef som har god erfarenhet av koordineringsfunktionen inom det egna landstinget att medverka.

– Den chefen blir ofta ett bra lokalt bollplank, som landstingsledningen och andra chefer kan ställa frågor till.

Vid träffarna utgår man från boken ”Att leda funktion för koordinering” och tittar på någon av SKLs filmer. Ann-Britt Ekvall upplever att landstingsledningar och chefer är positiva till koordinatorfunktionen.

– Men den är fortfarande relativt ny och många rehabiliteringskoordinatorer känner sig ensamma i sitt arbete. Därför är det extra viktigt att chefen ger dem mandat, tid och förutsättningar att göra ett bra jobb, säger hon.

Utbildningsmaterial och stöd inom funktion för koordinering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!