Publicerad: 7 november 2018

Nyhet

Bättre och färre intyg i hälso- och sjukvården

Antalet medicinska intyg behöver bli färre, bättre samordnade, mer ändamålsenliga samt digitaliseras. SKL:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg ska bidra till en mer effektiv intygsprocess.

Att utfärda olika medicinska intyg kan vara ett omfattande arbete för hälso- och sjukvårdens personal. Därför är det både önskvärt och viktigt att effektivisera processerna och se över vilken medicinsk information som olika aktörer behöver av hälso- och sjukvården så att de inte efterfrågar onödig information eller omotiverade intyg. Det är också viktigt att säkerställa att informationen som efterfrågas är korrekt och rättssäker utifrån gällande lagar och regler.

SKL:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg har sedan våren 2017 dels kartlagt vilka olika intyg som begärs in från hälso- och sjukvården, dels arbetat för att förbättra och effektivisera förfrågningar av intyg.

– Varje år utfärdar hälso- och sjukvården fyra till fem miljoner intyg. Det motsvarar ungefär tre miljoner arbetstimmar, eller 12 miljoner standardbesök i primärvården. Det är därför av yttersta vikt att varje aktörs behov av medicinsk information är ordentligt prövad innan förfrågan ställs. Vi har startat arbetet med att se över medicinska underlag som efterfrågas från Arbetsförmedlingen och från kommunerna, säger Cecilia Alfvén, ansvarig för Hälso- och sjukvårdens intyg på SKL.

Nödvändig digitalisering

Sedan 2010 är elektronisk överföring av läkarintyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan möjlig, idag har även Transportstyrelsen en digital process integrerad med sjukvårdssystemen för intygshantering, ytterligare några myndigheter är på gång, som Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Ett antal uppskattade stödtjänster till de digitala intygen finns också framtagna, exempelvis Intygsstatistik och Rehabstöd.

– Nu när infrastrukturen är uppbyggd av Inera och alla landsting är uppkopplade och har möjlighet att skicka intyg digitalt är det mycket angeläget att i en snabbare takt kunna fortsätta med en samordnad digitaliserad intygsprocess, säger Cecilia Alfvén.

Samlat juridiskt dokument

Inom projektet pågår också ett arbete med att se över ett antal juridiska frågeställningar.

– Vi får många frågor om vad som gäller kring olika intyg. Därför planerar vi att ta fram ett samlat dokument om juridiska frågor som stöd till landstingen om vilka intyg som får utfärdas av vilka, vad som gäller utifrån den nya dataskyddsförordningen och utifrån intygsföreskriften vid Socialstyrelsen, säger Cecilia Alfvén.

Projektet Hälso- och sjukvården intyg

Medicinska underlag blir elektroniska

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!