Publicerad: 20 mars 2019

Anne-Marie Norén tar över efter Anna Östbom

Sedan 2006 har SKL haft överenskommelser med staten om att förbättra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Nu tar Anne-Marie Norén från Region Stockholm över Anna Östboms roll för att driva delar av SKL:s arbete.

SKL:s handläggare Anna Östbom har varit med och förhandlat fram alla överenskommelser inom området, från den första som kom 2006 fram till årets överenskommelse. Nu lämnar Anna Östbom över till Anne-Marie Norén, som tillsammans med Cecilia Alfvén kommer att driva SKL:s utvecklingsarbete under 2019. Anne-Marie Norén kommer till SKL med ett regionalt perspektiv, som ansvarig för Regions Stockholms arbete inom överenskommelsen sedan 2008.

Anna Östbom, vad har hänt inom området sedan den allra första överenskommelsen gjordes med Socialdepartementet?

– När vi började 2006 var arbetet med sjukskrivning och försäkringsmedicin en ickefråga. Idag är frågan tydlig och med på dagordningen. Hälso- och sjukvården har också blivit mer medveten om sjukskrivning och jämställdhet och de skillnader som finns mellan kvinnor och män.

Vad har överenskommelsen gett hälso- och sjukvården?

–Genom åren har det både genomförts och tagits fram kompetensutveckling och många stöd till läkare, som varit och är viktiga. Men den stora vinsten är rehabiliteringskoordinatorn och det stöd de ger läkare, framförallt när sjukskrivningar kan bli komplexa.

Hur har utvecklingen sett ut sedan 2006 fram till idag?

– Det har varit otroligt roligt att få jobba med. Framförallt tror jag att vi valde rätt väg. När regionerna själva stod för majoriteten av utvecklingsarbetet kom en kraft underifrån som vi på SKL under åren utvecklat och förvaltat. Bland annat har vi utvecklat kunskapsområdet försäkringsmedicin och fått in det både i läkarnas ST- och AT-utbildningar och i den nya koordinatorfunktionen.

Vad är du mest stolt över?

– Att vi går från en överenskommelse till att det finns en struktur och en fortsättning av arbetet, att vi fått beständiga lösningar. Vi lämnar ett kunskapsområde som tas om hand på ett strukturerat sätt när försäkringsmedicin nu ingår i kunskapsorganisationen. Vi har också fått fram en lag om försäkringsmedicinska utredningar, FMU, och vi har med stor sannolikhet även en lag om koordinering på plats till 2020.

– Jag är mest nöjd med att regionerna har gjort ett så fantastiskt bra arbete, där sjukskrivningsfrågan gått från att ha varit nästan en ickefråga till att numera finnas på dagordningen och något man inte kan bortse ifrån.

Anne-Marie Norén, du har arbetat med dessa frågor på olika sätt hela ditt yrkesliv, vad är din bild av viktiga steg och framgångar?

– Jag tycker att försäkringsmedicin har kommit upp på bordet, och att arbetet med strukturer för kompetensförsörjning och ledning och styrning har kommit igång i regionerna. En viktig komponent inom försäkringsmedicin är koordinatorfunktionen som har utvecklats och att en lag är på gång där.

Du tar nu över efter Anna Östbom, vad hoppas du uppnå?

– Jag hoppas att vi kan använda det här året till att komma ett steg längre i de olika delarna av överenskommelsen och skapa en plattform för tiden efter 2019. Att tillämpningen av FMU-lagen kan bli tydligare, att vi kan förbereda regionerna på den kommande lagen om koordinering, som förhoppningsvis blir av, och att våra planer håller med fortsatt kompetensutveckling inom försäkringsmedicin – och att det ytterligare kan förankras i befintliga strukturer.

Fakta

SKL:s och regeringens överenskommelse för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivning och rehabilitering har gällt för ett eller två år. Merparten av de pengar som ingått har fördelats till landstingen och regionerna, utifrån olika villkor som de måste uppfylla.

Villkoren har bland annat handlat om digitalisering av intyg, utveckling av kunskapsområdet försäkringsmedicin, fler behandlingar mot smärta och psykisk ohälsa och utveckling och införande av den nya funktionen rehabiliteringskoordinator.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!