Publicerad: 13 januari 2021

Redovisning av stimulansmedel 2020

Som stöd för kommuners och regioners återredovisning av hur medel för insatser inom området psykisk hälsa använts har SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram enkäter med frågor för respektive insatsområde.

Enligt överenskommelsen mellan SKR och regeringen om insatser inom området psykisk hälsa, ska regionerna och kommunerna redovisa genomförda insatser och användningen av tilldelade medel senast den 31 januari 2021.

Redovisningen av stimulansmedel sker i enkäter i SKR:s inmatningsverktyg, dit varje kommun respektive region har en inloggning.

Redovisning av stimulansmedel inloggningsverkyget

Om du behöver hjälp med inloggning till verktyget, kontakta Sofie Johansson, SKR.

sofie.johansson@skr.se

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!