Publicerad: 5 december 2019

Överenskommelse 2018 inom psykisk hälsa

Överenskommelsen mellan staten och SKR 2018 för området psykisk hälsa innebar en ökning med 529 miljoner kronor jämfört med 2017. Totalt omfattade överenskommelsen 1 414 miljoner kronor.

Av den totala summan fick 884 miljoner rekvireras av regionerna. Kommunerna fick rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 miljoner kronor. Medlen till SKR uppgick till 50 miljoner kronor.

Kort om satsningen 2018

Satsningen gjordes bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfanns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsatte också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

Överenskommelsen 2018 (PDF, nytt fönster)

SKR:s slutrapport 2018 (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1, Rapport regionala resurscentra (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2, Rapport stimulansmede (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3, Genomförda arranemang 2018 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!