Publicerad: 11 oktober 2019

Frågor och svar om överenskommelse psykisk hälsa 2019

Här har vi samlat frågor och svar om fakturering och rapportering i anslutning till överenskommelsen 2019.

Vart skickar vi fakturan?

Skicka gärna en elektronisk faktura. Läs mer om hur du gör på www.skr.se/faktura. Den fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500. Organisationsnumret är 222000-0315.

Fakturaadressen till SKR är:

Sveriges Kommuner och Regioner
FE312043
737 83 Fagersta

Hur fakturerar vi gemensamma medel för kommuner och regioner?

Dessa fakturor ska separeras från fakturor för övriga stimulansmedel.

För rekvirering av stimulansmedel för ungdomsmottagningar samt stimulansmedel för att stärka samverkan behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman som lokalt har fått i uppdrag att fakturera dessa medel skicka ett mejl till sofie.johansson@skr.se innan fakturering sker. I mejlet ska det framgå att personen intygar att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen.

Hur vet vi hur mycket vi har blivit tilldelade?

Fördelningen framgår av dokumentet, som innehåller fördelning per region, per kommun samt per län.

Fördelning av medel överenskommelse psykiatri 2019

När måste vi senast ha fakturerat SKR för att få våra medel?

Fakturera så snart som möjligt, men senast den 31 december 2019.

Hur ska rapporteringen gå till?

Kommuner och regioner ska göra sina redovisningar till SKR senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts, uppdelat på de olika områdena, samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018.

Inrapporteringen görs i det digitala inrapporteringsverktyget, och det går att se frågorna i förväg.

Digitalt inrapporteringsverktyg

Frågeformulären

Har alla kommuner och regioner fått sina pengar?

De allra flesta kommuner och regioner har skickat in sina fakturor och fått pengar, men ungefär tio procent har ännu inte gjort det.

Fakturering ska ske senast 31 december 2019.

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!