Publicerad: 9 december 2019

Fakturering av stimulansmedel, psykisk hälsa

Så här faktureras stimulansmedlen inom ramen för överenskommelsen om inom området psykisk hälsa 2019. Fakturering ska ske senast den 31 december 2019.

Samtliga regioner och omkring 90 procent av kommunerna har redan fakturerat och fått medel för de olika satsningarna 2019. För de kommuner och län som ännu inte fakturerat finns fortfarande möjligheten, fram till 31 december.

Förteckning över regionernas fakturering, fram till 6 december 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förteckning över fakturering av länsgemensamma medel fram till 6 december 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förteckning över kommunernas fakturering fram till 6 december 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tre olika faktureringar inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019:

  1. Medel för satsningar på ungdomsmottagningar
  2. Medel för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän
  3. Övriga stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen

Rekvirering av samtliga medel sker genom faktura till SKR. Fakturera så snart som möjligt men senast den 31 december 2019.

Brev med information om hur faktureringen ska ske

Medlen för satsningar på ungdomsmottagningar, medlen för att stärka samverkan och övriga stimulansmedel måste faktureras separat. För rekvirering av stimulansmedel för ungdomsmottagningar samt stimulansmedel för att stärka samverkan behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman som lokalt har fått i uppdrag att fakturera dessa medel skicka ett mail till sofie.johansson@skr.se innan fakturering sker, där denne intygar att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen.

Uppgifter i fakturan

Märk fakturan med referens: 359143

Ange att respektive faktura avser ”Stimulansmedel för ungdomsmottagningar enligt överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019, dnr 19/00467”, ”Stimulansmedelför att stärka samverkan enligt överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019,dnr 19/00467” respektive ”Stimulansmedel enligt överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019, dnr 19/00467”, beroende på vilken del av överenskommelsen ni fakturerar för.

Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post. Eftersom det är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den summan ni blivit tilldelade. 30 dagars betalning gäller, eventuell dröjsmålsränta betalas ej.

Skicka in fakturan till SKL

Skicka gärna en elektronisk faktura. Den fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500.

Elektronisk faktura SKR

Postal fakturadress:
Sveriges Kommuner och Regioner FE312043
737 83 Fagersta

Organisationsnummer: 222000-0315

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef
  • Sofie Johansson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot