Publicerad: 6 februari 2020

Fakturering av stimulansmedel, psykisk hälsa

Så här faktureras stimulansmedlen inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2020.

Fakturering av stimulansmedlen ska ske senast den 31 december 2020. Hur mycket medel varje huvudman kan fakturera framgår i bilaga 1.

Bilaga 1 fördelning av stimulansmedel psykisk hälsa 2020

Det är sex olika faktureringar inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2020:

 1. Medel för insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan (länsgemensamt)
 2. Medel för insatser för stärkt brukarmedverkan (länsgemensamt)
 3. Medel för suicidprevention (länsgemensamt)
 4. Medel för satsningar på ungdomsmottagningar (länsgemensamt)
 5. Medel för fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst (kommuner)
 6. Medel för fortsatt utvecklingsarbete, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård, insatser för barn och unga samt traumavård (regioner)

Rekvirering av samtliga medel sker genom faktura till SKR. Fakturera så snart som möjligt men senast den 31 december 2020.

Brev med information om hur faktureringen ska ske

För rekvirering av de länsgemensamma medlen behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman som lokalt har fått i uppdrag att fakturera dessa medel, skicka e-post till SKR innan fakturering. I mejlet ska ekonomichef eller motsvarande intyga att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen. Skicka e-post till:

sofie.johansson@skr.se

Uppgifter i fakturan

Märk fakturan med referens: 3500

Ange tydligt vad respektive faktura avser genom att ange

 1. ”Stimulansmedel för insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan, dnr 19/01701”
 2. ”Stimulansmedel för insatser för stärkt brukarmedverkan, dnr 19/01701”
 3. ”Stimulansmedel för suicidprevention, dnr 19/01701”
 4. ”Stimulansmedel för ungdomsmottagningar, dnr 19/01701”
 5. ”Stimulansmedel för utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst, dnr 19/01701”
 6. ”Stimulansmedel för utvecklingsarbete, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård, insatser för barn och unga samt traumavård beroende, dnr 19/017013500

Skicka in fakturan till SKR

Skicka gärna en elektronisk faktura. Den fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500.

Elektronisk faktura SKR

Postal fakturadress:
Sveriges Kommuner och Regioner FE312043
737 83 Fagersta

Organisationsnummer: 222000-0315

Informationsansvarig

 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef
 • Sofie Johansson
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!