Publicerad: 21 mars 2017

Framgångsrik satsning för asylsökande och nyanländas hälsa

SKL har, med medel från Socialdepartementet, under 2016 genomfört en utbildningssatsning för den personal som möter asylsökande och nyanlända.

Antalet hälsoundersökningar ökade med 29 procent och baserat på uppskattningar från spridningsplaner så kommer minst 15 000 personer ha utbildats inom ramen för satsningen under hösten 2016 och 2017.

För att de människor som kommer till Sverige ska kunna nå sin fulla potential är en god hälsa grundläggande. Trots en kraftig ökning av antalet hälsoundersökningar fick inte ens hälften av de asylsökande en hälsoundersökning 2014 och frågor om psykisk hälsa saknades ofta. Detta fick SKL hösten 2015 att söka pengar från Socialdepartementet för att göra en förstudie för att möta ohälsa hos asylsökande och nyanlända.

Under arbetet med förstudien ökande antalet asylsökande kraftigt och det blev uppenbart att det fanns stora nationella behov av såväl kunskap som en snabbhet i kunskapsöverföringen. Det fanns ett behov av att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer - från insatser som ska ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin.

En ny projektansökan beviljades av Socialdepartementet och en nationell satsning startade hösten 2016. Den 28/2 2017 lämnades en rapport om arbetet in till Socialdepartementet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!