Publicerad: 6 oktober 2020

Delrapport: Överenskommelse psykisk hälsa 2020

SKR har lämnat in en delrapport om överenskommelsen för psykisk hälsa 2020 till Socialdepartementet. Rapporten visar bland annat att delar av arbetet har ställts om på grund av covid-19 och resulterat i ökad digitalisering som på vissa sätt ökat tillgängligheten.

Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

Delrapporten redovisar det utvecklingsarbete som bedrivits av SKR under första halvan av 2020 och ger en översyn av den verksamhet som bedrivits i regionerna och kommunerna utifrån den information som SKR fått in från medlemmarna.

– Trots att covid-19 har medfört stora utmaningar för verksamheterna så har pandemin även fört med sig positiva saker såsom ett tydligt behov av samverkan samt att utvecklingen har gått snabbt framåt på flera områden och att engagemanget har ökat för frågor som rör psykisk hälsa, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på SKR.

Delrapport - Insatser inom området psykisk hälsa 2020

Stort satsning på digitalisering

Den digitala utveckling som tagit åratal att implementera har på kort tid tagit stora kliv framåt. Ökningen av distansmöten med olika videolösningar har fört med sig positiva effekter i form av ökad tillgänglighet på vissa områden. Mobiliseringen pågår i hela samhället. Kommuner, regioner och frivilligorganisationer har utökat sina telefonlinjer, uppfunnit digitala lösningar för möten och stöd, hittat nya distansformer för umgänge och skapat samarbete för att stödja dem som behöver hjälp.

Digitaliseringen som skett till följd av covid19-pandemin, med ett ökat antal kontakter per telefon och video inom psykiatrin, har aktualiserat frågan om arbetssättet även kan överföras till den prehospitala psykiatrin. Mobila lösningar för prehospital vård behövs och bör anpassas efter behov, där digitala lösningar kan vara en viktig del. Samhället behöver ökad kunskap om för och nackdelar med digitala lösningar.

Ringa-in-möten för att kraftsamla under pandemin

Pandemin har fört med sig en hel del positiva saker men många har även lyft fram riskerna för den psykiska hälsan till följd av covid-19 och effekterna av att stänga ner ett samhälle och isolera människor. SKR har tagit initiativ till att samla så många aktörer som möjligt i möten för öppen samordning för psykisk hälsa i kristid. Myndigheter, civilsamhällsaktörer, kommuner och regioner träffas i ringa-in-möten för att dela erfarenheter, utmaningar och lösningar. Mötena har varit ett bra sätt att samverka på och lett till ett omfattande stödmaterial för regioner och kommuner, men även för enskilda och andra intressenter.

Stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Många fler exempel på vad som hänt inom Överenskommelsen för psykisk hälsa 2020 och identifiering av behov framöver finns i delrapporten.

Delrapport - Insatser inom området psykisk hälsa 2020

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2020

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!