Publicerad: 29 juni 2020

Ändrade regler för tvångsvård för patienter under 18 år

Från och med 1 juli ändras bestämmelserna för tvångsvård för personer under 18 år i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

De nya bestämmelserna innebär att

  • fastspänning med bälte bara får ske i undantagsfall och då högst en timme jämfört med dagens fyra timmar
  • barnet får hållas avskilt från andra endast om det är nödvändigt på grund av att barnet genom aggressivt beteende allvarligt försvårar vården av andra och andra åtgärder är otillräckliga, då i maximalt två timmar jämfört med dagens åtta timmar
  • inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster, som datorer, får gälla högst en vecka jämfört med dagens två månader
  • barnet ska ha rätt till dagliga aktiviteter och få vistas utomhus minst en timme om dagen.

Regeringens proposition (2019/20:84) om ändrade regler för tvångsvård

Information från Sveriges riksdag om ändrade regler för tvångsvård

Socialstyrelsen genomför en översyn

Lagstiftningen saknar dock tydlig reglering om hur läkarundersökning ska ske utifrån de nya bestämmelserna om fastspänning och avskiljning av barn. Socialstyrelsen genomför därför en översyn av föreskrifterna. I samband med det görs även en översyn av nuvarande reglering om läkarundersökning – att den beslutande läkaren själv ska undersöka patienten – vid fastspänning och avskiljning.

Socialstyrelsens översyn av föreskrifterna

Nya filer för rapportering

När det gäller rapportering av tvångsåtgärder till Socialstyrelsens patientregister med KVÅ-koder har Socialstyrelsens klassifikationsverksamhet publicerat nya filer som innehåller de nya koderna som kommer att gälla från 1/7 2020.

Socialstyrelsens filer för rapportering

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!