Publicerad: 7 juni 2017

30 miljoner hälsoutveckling för nyanlända och asylsökande

Den 22 juni beviljade regeringen SKL 30 miljoner kronor för att nationellt implementera resultat och arbetsmetoder för att stärka en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

SKL:s ansökan om medel (PDF, nytt fönster)

Det finns möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända. Det visar en förstudie som utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL gjort tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 till mars 2016.

De resultat och arbetsmetoder som tagits fram kommer nu under hösten 2016 att spridas nationellt. Det handlar om information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända.

Materialet riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Spridningsaktiviteterna i höst inleds med att landstingen tillsammans med kommunerna i lämpliga delar gör en inventering lokalt av vad de behöver och sedan anmäler sig till de utbildnings och implementeringsaktiviteter som kommer genomföras. 15 miljoner kommer att fördelas till landstingen efter storlek, bland annat för att kunna engagera processledare och utbildare.

Ett första informationstillfälle via webb-tv med möjlighet att ställa frågor via mail kommer hållas den 23 augusti klockan 13.00.

Webbsändningen av informationstillfället

De landsting som ännu inte anmält en kontaktperson för arbetet kan kontakta samira.radwan@skl.se

För information och anslutning till Asylsjukvårdsplattformen, kontakta nyanlanda@healthnavigator.se

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!