Publicerad: 7 april 2020

Dokumentation: Kraftsamling upptakt inför 2020

Webbsändning med diskussion om Kraftsamlingens fortsatta arbete 2020. Inspelad 4 december 2019.

I sändningen summerade Ing-Marie Wieselgren med gäster höstens arbete, samt diskuterade Kraftsamlingens fortsatta arbeta. Hur kan vi fortsätta det tvärsektoriella arbetet för att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle, att rusta individer för livets påfrestningar, och att ge hållbara stöd till dem som behöver?

Presentationsmaterial Kraftsamlingens upptakt inför 2020 (pdf, nytt fönster)

Inledning

Ing-Marie Wieselgren från Uppdrag psykisk hälsa berättar om det arbete som genomförts under 2019 och vad som planeras för 2020 inom Kraftsamling psykisk hälsa . Längd: 9 minuter.

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

Paneldiskussion med Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor, Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten, och Ann-Kristin Sandberg, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa, kring arbetsområdet ”Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt”. Längd: 14 minuter.

Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Paneldiskussion med Martin Forster, KRY, Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar, och Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund, kring arbetsområdet ”Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående”. Längd: 16 minuter

Hållbara stöd till de som behöver

Paneldiskussion med Ullakarin Nyberg, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Knut Sundell, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och Ulrika Wickman, Svenska Röda Korset, kring arbetsområdet ”Hållbara stöd till de som behöver”. Längd: 15 minuter.

Summering

Ing-Marie Wieselgren summerar diskussionerna och berättar vad som händer härnäst. Längd: 6 minuter.

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!