Publicerad: 1 september 2020

Material Kraftsamling psykisk hälsa

Material framtaget under aktiviteter som Kraftsamling för psykisk hälsa arrangerat. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Kraftsamlingsverkstad 29 juni - 1 juli

Samma vecka som Almedalen brukar äga rum arrangerade SKR tre webbsändningar om Kraftsamling för psykisk hälsa.

1. Från ord till handling

Tillsammans har vi identifierat ett mycket stort antal angelägna åtgärder, men vi ser fortfarande många hinder såväl inom som mellan samverkande organisationer när ord ska omsättas i handling.

Webbsändning: Från ord till handling

Medverkande

2. Ett skyddsnät med täta maskor

  • Många ser nu tecken på allvarlig ohälsa i pandemins spår, och varnar för att vi kommer se fler självmord i samhället
  • Det är 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes. Hur har villkoren förändrats för dem med allra störst behov?

Webbsändning: Ett skyddsnät med täta maskor

Medverkande

3. Psykisk hälsa för barn och unga

Det är viktigt med förebyggande arbete och tidiga insatser för att främja barns psykiska hälsa och förebygga ohälsa

Webbsändning Psykisk: hälsa för barn och unga

Medverkande

Webbsändningen 4 december

I sändningen summerade Ing-Marie Wieselgren med gäster höstens arbete, samt diskuterade Kraftsamlingens fortsatta arbeta. Hur kan vi fortsätta det tvärsektoriella arbetet för att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle, att rusta individer för livets påfrestningar, och att ge hållbara stöd till dem som behöver? Webbsändningen finns att titta på uppdelad i kortare filmer.

Dokumentation webbsändning upptakt 2020

Information Kraftsamling psykisk hälsa 2019- 2020

Presentation av syftet med Kraftsamlingen, vad som gjorts under hösten 2019 och vad som kommer att hända under 2020.

Kraftsamling Psykisk hälsa 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Sammanställning från Workshop 2

I detta underlag summeras resultatet av Kraftsamlingens workshop 2 den 5 november 2019. Under workshopen arbetade över 60 olika organisationer i olika arbetsgrupper, i syfte att fördjupa förståelsen av fem prioriterade problemområden och frågeställningar.

Identifiering problemområde och frågeställningar (PDF, nytt fönster)

Översiktlig sammanställning - pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa

I detta material en översiktlig sammanställning av pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa som hittills inkommit till Kraftsamlingen genom möten, workshops och enkäter.

Översiktlig sammanställning av pågående arbete (PDF, nytt fönster)

Detaljerad beskrivningar - pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa

I detta material finns detaljerade beskrivningar av pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa som hittills inkommit till Kraftsamlingen genom möten, workshops och enkäter.

Detaljerad beskrivning av pågående arbete (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!