Publicerad: 4 februari 2020

Material Kraftsamling psykisk hälsa

Material framtaget under aktiviteter som Kraftsamling för psykisk hälsa arrangerat. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Information Kraftsamling psykisk hälsa 2019- 2020

Presentation av syftet med Kraftsamlingen, vad som gjorts under hösten 2019 och vad som kommer att hända under 2020.

Kraftsamling Psykisk hälsa 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Webbsändningen 4 december

I sändningen summerade Ing-Marie Wieselgren med gäster höstens arbete, samt diskuterade Kraftsamlingens fortsatta arbeta. Hur kan vi fortsätta det tvärsektoriella arbetet för att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle, att rusta individer för livets påfrestningar, och att ge hållbara stöd till dem som behöver? Webbsändningen finns att titta på uppdelad i kortare filmer.

Dokumentation webbsändning upptakt 2020

Sammanställning från Workshop 2

I detta underlag summeras resultatet av Kraftsamlingens workshop 2 den 5 november 2019. Under workshopen arbetade över 60 olika organisationer i olika arbetsgrupper, i syfte att fördjupa förståelsen av fem prioriterade problemområden och frågeställningar.

Identifiering problemområde och frågeställningar (PDF, nytt fönster)

Översiktlig sammanställning - pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa

I detta material en översiktlig sammanställning av pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa som hittills inkommit till Kraftsamlingen genom möten, workshops och enkäter.

Översiktlig sammanställning av pågående arbete (PDF, nytt fönster)

Detaljerad beskrivningar - pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa

I detta material finns detaljerade beskrivningar av pågående arbete och idéer för utvecklingsarbete för psykisk hälsa som hittills inkommit till Kraftsamlingen genom möten, workshops och enkäter.

Detaljerad beskrivning av pågående arbete (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!