Publicerad: 4 februari 2020

Anmälan Kraftsamling för psykisk hälsa

Anmäl ditt intresse för att medverka aktivt och få löpande information om och inbjudningar till aktiviteter inom Kraftsamlingen.

Du kommer då att få löpande information om de aktiviteter som anordnas inom ramen för Kraftsamlingen (workshoppar, webbsändningar, seminarier etc.) och få tillgång till material som Kraftsamlingen utarbetar (informationssammanställningar, metodstöd, rapporter, etc.).

Du är självklart välkommen att anmäla ditt intresse även om du i detta skede inte kan medverka aktivt, utan endast vill följa arbetet eller ha mer information.
Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!