Publicerad: 29 november 2019

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg som tagits fram av SKR för att förändra och förbättra verksamheter. Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Genombrott är en metod för kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt. Både patienter och personal kan lämna in förbättringsidéer. Utveckling av idéerna sker med PDSA-metoden.

PDSA står för:

  • Plan: gör en planering
  • Do: testa idén
  • Study: se vad som händer
  • Act: besluta om det var en bra eller dålig idé -alternativt gör ett nytt test.

I verktyget kan ni också interagera med, och få inspiration av, andra verksamheter. En av de stora vinsterna är att patienterna kan vara delaktiga i utvecklingen av vården.

Genombrott.se är utvecklat av SKR och är gratis att använda.

Anmäl intresse, Genombrott.nu

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!