Publicerad: 27 november 2019

Barn och ungas psykiska hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

SKR och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Ett mål för arbetet är att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.

Om alla verksamheter i kommuner, regioner och civilsamhället synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer blir bättre.

Insatser för barn och unga

På Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats finns information om insatserna för barn och unga.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Insatserna:

  • Sociala investeringar
  • SIP - samordnad individuell plan, för barn
  • Första linjen
  • Elevhälsan
  • BUP

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en tidigare överenskommelse mellan regeringen och SKR.

Samordning av barns och ungas hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Men det krävs ett helhetsperspektiv. Samordning behövs över ministerområden, departements- och myndighetsgränser och att staten har en långsiktig strategi för barns och ungas hälsa.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!