Publicerad: 27 november 2019

Psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända

I satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” har SKR tillsammans med regionerna tagit fram verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Verktyg för positiv hälsoutveckling inom kommuner och landsting

Ett stort antal filmer, talarstöd, manualer, verktyg, handböcker och filmade föreläsningar har tagits fram inom programmet, allt material är fritt att använda för utbildning.

I Verktygsbanken finns över 100 insatser och verktyg från hela landet samlade och sökbara. Allt material samlas på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

Kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Informationsansvarig

  • Samira Radwan
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!