Publicerad: 12 juni 2020

Värmeböljor, stöd inom vård och omsorg

SKR har samlat råd och stödmaterial kring värme som framför allt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd. Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Riskgrupper är fram för allt

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • små barn, gravida och personer som tar viss medicin,till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

En sommar både med covid-19 och värmebölja

Folkhälsomyndigheten har kommit med information om åtgärder och rutiner för värmebölja i kombination med råden för minskad smittspridning av covid-19.
Negativa hälsoeffekter av värmeböljor kan i hög utsträckning förebyggas genom ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete. I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de även följer råden för minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten covid-19 och värmebölja

Stödmaterial

SKR beredskap för värmebölja

Under sidorna om krisberedskap finns ytterligare tips och råd vid värmebölja, beredskapsplaner, varningsappar från SMHI och tips exempel från olika kommuner.

Beredskap för värmebölja

Värmebölja under corona-pandemin

Västerås stad har tagit fram specifik information om vad som behöver göras vid värmebölja och samtidigt hantera coronaviruset.

Information Västerås stad Värmebölja under coronatider (PDF, nytt fönster) 

Folkhälsomyndighetens material

Folkhälsomyndighetens stöd innehåller bland annat:

 • Korta faktablad till läkare/sjuksköterskor/legitimerad personal samt till vård- och omsorgspersonal.
 • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal – kan användas för diskussioner på APT-möten.
 • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer.
 • Det finns även filmer och broschyrer med råd riktat till anhöriga och till allmänheten samt ett bildmaterial som kan användas i egen kommunikation – på webbsidor eller annat.

Folkhälsomyndighetens stöd till olika målgrupper

Krisberedskap socialtjänsten

Under Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap finns resultat från 2019. Här ingår också resultat av beredskap inför värmeböljor.

Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap.

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!