Publicerad: 1 juli 2020

VRI Proaktiv - ett samverkansprojekt

VRI Proaktiv är ett nationellt innovations- och forskningsprojekt där olika aktörer gått samman. Målet är att utveckla mer effektiva verktyg och nya metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka och förebygga vårdrelaterade infektioner.

För att minska andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) på sjukhus måste vi tänka nytt, förändra och utveckla nya arbetssätt som inkluderar IT-stöd för att identifiera patienter med risk för VRI.

I projektet utvecklas bland annat algoritmer för att identifiera patienter med VRI. Projektet utvecklar också ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i patientjournal.

SKR är en part i detta projekt och stödjer projektet bland annat genom att bidra med stöd till implementering av nya innovativa arbetssätt för att minska förekomsten av VRI.

Dokument VRI Proaktiv – ett samverkansprojekt 2016-2020 (PDF, nytt fönster) 

HAI Proactive – a collaborative project to detect and prevent infections 2016–2020 (PDF, nytt fönster) 

Projektet VRI Proaktiv

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!